Trnavská krajská samospráva napíše ombudsmanovi o nemocniciach

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa chce v blízkom čase obrátiť na ombudsmana s viacerými podaniami, súvisiacimi s financovaním nemocníc, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dnes sa na Úrade TTSK zišla koordinačná skupina za účasti niektorých poslancov, riaditeľov a členov správnych rád troch krajských nemocníc v Skalici, Dunajskej Strede a Galante, primátorov týchto miest a ďalších odborníkov, ktorí hovorili o možných krokoch na zlepšenie situácie vo financovaní nemocníc.

Podľa predsedu TTSK Tibora Mikuša, ktorý informoval po skončení novinárov, toto plénum navrhlo, aby sa navýšilo základné imanie všetkých troch okresných nemocníc. Pretože inak by dvom, okrem Skalice, hrozil na sklonku tohto roka konkurz. "Vložíme nehnuteľný majetok, ktorý zariadenia využívajú a ktorý je vo vlastníctve krajskej samosprávy," informoval Mikuš s tým, že konečné  rozhodnutie bude na poslancoch TTSK. Do nepríjemnej situácie sa môžu dostať nemocnice vďaka zákonom o zvýšení platov lekárov a zdravotných sestier. "Oba zákony nabúravajú hospodárenie nemocníc. V každej z nich ide o zvýšenie nákladov na mzdy a odvody o 1,5 milióna eur na tento rok. To je taký objem, ktorý už nie je možné kompenzovať nejakými úspornými opatreniami v zariadeniach. Teraz mzdy tvoria 80 percent celkového objemu prostriedkov a navýšenie platov vyžiada viac, ako majú nemocnice na ostatné prevádzkové náklady," konštatoval Mikuš. Navýšením imania chce TTSK nemocnice posilniť a získať čas na ďalšie rokovania, pripravený je podať podania na ombudsmana.

"V prvom rade podanie, týkajúce sa starých záväzkov nemocníc, ktoré sme museli platiť pri prechode správy zo štátu na kraj a ktoré boli dlhmi štátu voči štátu. Potom ide o diskrimináciu nemocníc z hľadiska predpisovania miezd, pričom ich príjmy sú prísne regulované cez poisťovne," uviedol Mikuš. Ďalším podaním TTSK ombudsmanovi bude problematika pozitívnej diskriminácie pracovníkov okresných nemocníc vo vzťahu k iným obyvateľom Slovenska, ktorí minimálnu mzdu nemajú stanovenú na danej úrovni. K tomu podanie na diskrimináciu občana z hľadiska poskytovania rôznych platieb pre rôzne nemocnice. "Inými slovami, naše tri nemocnice dostanú za liečenie konkrétnej diagnózy menej prostriedkov ako zariadenia v inej časti kraja," spresnil Mikuš. Ďalšia časť sa má týkať nerovnakého prístupu štátu k riešeniu dlhov nemocníc. "Jedným bol a iným nebol príspevok poskytnutý," dodal predseda TTSK.

TTSK podľa Mikušových slov chce využiť dostupné prostriedky, aby sa nerovnaký prístup k menším nemocniciam zmenil. Zároveň dodal, že ako zriaďovateľ musí dodržať nariadenia zákona o zvyšovaní miezd.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: