Nemalobunkový karcinóm pľúc

Nemalobunkový karcinóm pľúc
Zdroj: bigstockphoto.com

Rakovinu – pojem, ktorý je spojený s nekontrolovaným rastom buniek, vnímame ako nenásytného a zhubného zlodeja vlastného zdravia. Do nášho tela sa môže kedykoľvek vlámať a zasiahnuť ktorýkoľvek z orgánov. Nielen na fajčiarov číha najčastejší typ pľúcnej rakoviny, tzv. nemalobunkový karcinóm pľúc. Rizikové faktory podmieňujúce jeho vznik, medzi ktoré patrí aj pasívne fajčenie či stav životného prostredia, sa dotýkajú mnohých z nás.

Rakovina pľúc

Miliardy buniek plnia v organizme rôzne úlohy. Kým normálne bunky rastú, delia sa a zoskupujú normálnym spôsobom, tak pri rakovinových bunkách je to naopak. Nezoskupujú sa ani nezanikajú usporiadaným spôsobom. Postupne sa z nich vytvárajú nádory, ktoré sú rakovinové (zhubné, malígne) a nezhubné (benígne). Pri rakovinovom postihnutí pľúc existujú dva hlavné typy karcinómu:

  • nemalobunkový karcinóm pľúc (NKP),
  • malobunkový karcinóm pľúc.

Približne 85 percent nádorov pľúc patrí do skupiny NKP.

Hlavné typy NKP

Medicínska terminológia rozlišuje tri základné druhy nemalobunkového karcinómu pľúc:

  • Epidermoidný (plochobunkový, squamózny) karcinóm. Najčastejšie súvisí s fajčením. Tieto nádory sa nachádzajú na membráne sliznice, ktorá vystiela priedušky (bronchy). Niekedy sa nádor rozšíri aj mimo bronchov. Vykašliavanie krvi môže byť príznakom epidermoidného karcinómu pľúc.
  • Adenokarcinóm (sem patrí aj bronchioloalveolárny karcinóm). Najčastejšie sa zisťuje u nefajčiarov a u žien. Zvyčajne sa nachádza na periférii pľúc. Môže prerásť na výstelku hrudníka. Keď sa tak stane, v hrudnej dutine sa tvorí tekutina. Tento typ NKP nádoru sa šíri – metastázuje do iných orgánov v skorých štádiách ochorenia.
  • Nediferencovaný veľkobunkový  karcinóm. Vzácny typ NKP. Nádory rastú rýchlo a šíria sa v skorých štádiách ochorenia. Väčšinou sú väčšie ako cca 2,5 centimetra.

Výskyt

NKP sa v tele šíri cez lymfatické uzliny a krvným obehom. Lymfatické uzliny sú uzlíky tvaru hrášku, ktoré pomáhajú organizmu zbaviť sa choroboplodných zárodkov. Tvoria filter pre baktérie, ktoré prúdia lymfou. Týmto spôsobom pomáhajú v prevencii infekcií a chorôb. Ak sú rakovinou postihnuté lymfatické uzliny, môže sa rozšíriť aj na ďalšie orgány.

Rizikové faktory

Vedci zatiaľ nepoznajú presnú príčinu vzniku pľúcnych nádorov skupiny nemalobunkový karcinóm. Niektoré zo známych rizikových faktorov sa však spájajú aj s uvedeným typom rakoviny.

Fajčenie: zostáva hlavnou súvislosťou s NKP, ochorenie však postihuje aj nefajčiarov.

Pasívne fajčenie: ak žijete v dome s fajčiarmi, môžete byť ohrození vznikom NKP.

Faktory životného prostredia: expozícia radónu a azbestu tiež zvyšuje riziko. I znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi môže byť spúšťačom NKP.

Štádiá ochorenia

Pred začiatkom liečby onkológ stanoví štádium NKP metódou nazývanou staging. Pod týmto pojmom sa rozumie určenie pokročilosti ochorenia. Ovplyvňuje druh a prognózu liečby, ktorá bude stanovená:

Skryté štádium

Taktiež nazývané latentné štádium. Nádor je príliš malý, aby ho bolo vidieť na výsledkoch zobrazovacích vyšetrení, ako napr. RTG snímke alebo počítačovej tomografii (CT).

Štádium 0

Nádorové bunky sa nachádzajú len v primárnom nádore v pľúcach. Rakovina neprerástla vonkajší obal pľúc.

Štádium I

Nádorové bunky sú stále v pľúcach. Tkanivo okolo pľúc zostáva normálne. Štádium I. sa rozdeľuje na IA a IB, v závislosti od veľkosti tumoru nádoru.

Štádium II

Rakovina sa rozšírila na lymfatické uzliny, stenu hrudníka, obaly pľúc a vonkajší obal srdca. Štádium II sa podľa veľkosti nádoru delí na IIA a IIB.

Štádium III

Rakovina sa rozšírila na lymfatické uzliny v oblasti hrudníka medzi srdcom a pľúcami. Krvné cievy v tejto oblasti môžu byť tiež postihnuté. Alebo sa rakovina nachádza v lymfatických uzlinách na opačnej strane hrudníka ako vyrástol pôvodný tumor. Nádor sa môže rozšíriť aj na dolnú časť krku. Štádium II sa rozdeľuje na IIIA a IIIB, opäť podľa veľkosti nádoru.

Štádium IV

Rakovina sa rozšírila do druhého pľúcneho krídla alebo do iných častí organizmu.

Faktory prognózy

Staging napovie lekárovi, do akej miery bude telo odpovedať na liečbu. Samotný staging však nie je prognózou. Tú ovplyvňujú aj iné dôležité faktory, medzi ktoré patria:

  • typy prítomných príznakov,
  • celkový zdravotný stav pacienta.

Zdravé stravovanie a fyzická aktivita môžu prispieť k celkovému dobrému zdravotnému stavu. Podobne je to aj s prísunom informáciami o samotnom ochorení, ktoré rozhodne umožňujú lepšie poznávanie choroby a vyhliadok na úplné uzdravenie. Chorý by sa mal poddať aj prežívaniu rôznych emócií. Strach, smútok, zlosť alebo dokonca vina patria k normálnym pocitom sprevádzajúcim nádorové ochorenia. Cez prejavené nálady sa dá o nich veľa zistiť a zároveň aj získať prehľad o možnostiach liečby. Napokon, ak chcete cítiť, že máte nad svojou chorobou určitú kontrolu musíte byť informovaní skutočne o všetkom, čo s ňou súvisí. Len tak si môžete po kooperácii so svojím onkológom vybrať liečbu, ktorá bude pre vás tá najvhodnejšia.

Autor článku: časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: