Nemocnice v Dunajskej Strede a Galante konkrétne riešenia ešte nemajú

Nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) dodržia zákon a od 1. apríla zvýšia mzdy zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Kraj je akcionárom v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante, v Nemocnici s poliklinikou v Dunajskej Strede a v Nemocnici s poliklinikou v Skalici. Povedal to predseda TTSK Tibor Mikuš.

"Od 1. apríla vstúpi do platnosti nový zákon o platoch sestier. Aj tento zákon budeme rešpektovať tak, ako sme rešpektovali aj zákon o platoch lekárov. Otázkou je, či na všetko budeme mať dostatok prostriedkov. Odpoveď poznáme už dopredu - nebudeme mať," konštatoval Mikuš s tým, že zvýšenie nákladov na mzdy a odvody v každej nemocnici je zhruba na úrovni 1,5 milióna eur na tento rok. "To je navýšenie, ktoré nie je možné kompenzovať žiadnymi opatreniami v hospodárení nemocníc, pretože mzdové a odvodové náklady predstavujú zhruba 80 percent a niekde aj viac. Navýšenie prekračuje výšku prostriedkov, ktoré sú určené na ostané prevádzkové náklady," vysvetlil.

Hovorkyňa Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Drahomíra Bollová nevedela dnes povedať, ako sa z tejto situácie dostanú. "Čakáme na ponuku zdravotných poisťovní a po zvážení všetkých možností a následkov vedenie nemocnice určí ďalšiu cestu," podčiarkla.

"Úcta k zákonu nás stojí podstatne viac a nie je v rovnováhe s poskytnutými finančnými prostriedkami od zdravotných poisťovní," konštatoval riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Dunajskej Strede Zoltán Horváth s tým, že na mzdy lekárov a zdravotných sestier nemocnica bude musieť dať dve tretiny z celkových príjmov a neostanú peniaze na ďalšie náklady. "Budeme musieť znova prehodnotiť všetky položky a hľadať adekvátne riešenie. Mrzí nás, že nemocnice patriace pod jednotlivé kraje sú diskriminované v porovnaní so štátnymi nemocnicami. Úkon v krajskej nemocnici stojí menej, ako tá istá činnosť v štátnom zariadení," tvrdí Horváth. Dodal, že by bolo na čase sa zamyslieť aj nad celkovým financovaním zdravotníctva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: