Jednodňová starostlivosť

Jednodňová starostlivosť na Slovensku má stúpajúci trend vo všetkých odboroch, kde je zavedená – v chirurgii, ortopédii, poúrazovej a plastickej chirurgii, v gynekológii a pôrodníctve, v oftalmológii, otorinolaryngológii, aj v urológii. Menej výkonov v roku 2010 oproti roku 2009 zaznamenalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) len v odbore gastroenterologická chirurgia a gastroenterológia. Z celkového počtu 86 914 výkonov najviac jednodňových bolo v roku 2010 v špecializačných odboroch gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia a oftalmológia.

Jednodňová starostlivosť je vo vyspelých krajinách zaužívaná, a základným princípom je, že pooperačná hospitalizácia si nevyžaduje viac ako 24 hodín, hovorí riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Ing. Andrej Orban.

Napríklad v  USA takto artroskopicky ošetrujú viac ako 90% pacientov s poškodením menisku. Ide o menšie špecializované centrá a kliniky "One day surgery". Na Slovensku sa jednodňová ambulantná starostlivosť postupne rozširuje najmä pre jej výhodnosť pre pacientov i poisťovne. Jednodňová ambulantná starostlivosť je navyše podporovaná vládnym programom Ministerstva zdravotníctva SR v rámci redukcie lôžok v nemocniciach a presunu starostlivosti do efektívnejšej ambulantnej starostlivosti.

Najviac denných miest pre jednodňovú starostlivosť je v Košickom kraji – až 299, z toho 60 pre deti do 18 rokov – z celkového počtu 1183 (273 do 18 rokov) miest na celom Slovensku. Nasleduje Bratislavský kraj so 191 miestami (z toho 18 do 18 rokov) a Trenčiansky kraj so 158 miestami (26 pre deti). Najmenej možností v jednodňovej starostlivosti je v Trnavskom kraji – len 48 miest, z toho 10 pre deti.

V gynekológii a pôrodníctve (spolu 25 396) bolo najviac výkonov jednodňovej starostlivosti dilatácia a kyretáž – 161 dievčat do 18 rokov a 9708 žien nad 19 rokov. Nasleduje diagnostická a operačná hysteroskopia (chirurgické odstránenie maternice) – 12 dievčat do 18 rokov a 4056 žien. Tretia v poradí je invazívna sonografia – amniocentéza (odber plodovej vody) – 10 dievčat a 2369 žien.

V odboroch chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia a plastická chirurgia (spolu 25 010 výkonov) bolo najviac operácií benígnych a malígnych nádorov kože, podkožia a svalu – 571 pacientov do 18 rokov a 5381 nad 19 rokov. Nasledujú artroskopické výkony (zavedenie mikrokamery a následná operácia mikroprístrojmi cez rezy cca 1 cm) v kolennom zhybe – 263 pacientov do 18 rokov a 4695 nad 19 rokov. Tretie v poradí sú operácie varixov (kŕčových žíl) dolných končatín – 8 detí a 1909 dospelých.

Oftalmológovia operovali v jednodňovej starostlivosti (spolu 23 379) 5 detí a 17 065 dospelých s diagnózou sivého zákalu, kedy implantovali umelé vnútroočné šošovky. 2241 pacientom nad 19 rokov operovali sekundárnu kataraktu (sivý zákal). Siedmim deťom a 1243 dospelým urobili excimer – laserové operácie rohovky.

V odbore otorinolaryngológia(spolu 8140) sa najviac pacientov – 1959 detí a 51 dospelých - podrobilo endoskopickej adenotómii – odstráneniu nosohltanovej mandle pod endoskopickou kontrolou. Nasleduje odobratie nosohltanovej mandle – 1799 detí a 8 dospelých, tretie v poradí je odstránenie podnebných mandlí – 204 detí a 472 dospelých.

Prvé miesto v jednodňovej starostlivosti v urológii (spolu 3791) patrí operácii fimózy – cirkumcízia (stav, spočívajúci v neschopnosti pretiahnuť predkožku cez žaluď penisu) zo zdravotných dôvodov – 638 chlapcov a 422 mužov. Nasleduje diagnostická cystoskopia (vyšetrenie močového mechúra pomocou kamery zavedenej do mechúra) – 7 detí a 630 dospelých, tretia v poradí je plastika varikokély (rozšírenie žíl v oblasti mieška), ktorú urobili 149 chlapcom a 141 dospelým mužom.

Gastroenterologickej jednodňovej chirurgii a gastroenterológii (spolu 1198 výkonov) dominovala papilosfineroktómia (narezanie tzv. Vaterovej papily ) a odstránenie konkrementov zo žlčových ciest alebo pankreatického vývodu (jedno dieťa a 576 dospelých), nasleduje endoskopická polypektómia a mukózna resekcia (odstránenie polypov) v tráviacom trakte (12 detí a 295 dospelých) a endoskopické zavedenie drenáže žlčových ciest alebo pankreasu (2 deti a 272 dospelých).

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: