Bratislavský hrad bude svietiť na modro. Rozsvietiť ho má prvá dáma SR

Prvá dáma Slovenskej republiky (SR) Silvia Gašparovičová prevzala záštitu nad podujatím Rozsvieťme to na modro! Pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme, ktorý pripadá na 2. apríla, ho pripravilo Občianske združenie (OZ) Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR a uskutoční sa v nedeľu 1. apríla. Bratislavský hrad symbolicky rozsvieti na modro Silvia Gašparovičová a Slovensko sa tým pripojí k celosvetovej iniciatíve Rozsvieťme to na modro!.

Ako pre TASR dnes ďalej potvrdila Martina Balleková z Kancelárie prezidenta SR, Silvia Gašparovičová sa osobne zaujíma o život ľudí s autizmom a podporuje celoročné aktivity na pomoc pre autistické deti vrátane aktivít súvisiacich so Svetovým dňom informovanosti o autizme.

OZ SPOSA na svojej webovej stránke pozýva v nedeľu 1. apríla o 18.00 h na Čestné nádvorie Bratislavského hradu pri príležitosti 5. ročníka informačnej kampane Rozsvieťme to na modro!.

S cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na problematiku autizmu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 2. apríl za Svetový deň informovanosti o autizme v rezolúcii A/RES/62/139. Prvýkrát sa pripomínal v roku 2008. OSN vyzvala všetky svoje členské štáty, aby prijímali opatrenia, ktoré by zaistili nárast informovanosti a povedomia o autizme v celej spoločnosti a podporovali včasnú diagnostiku autizmu.

Odborníci konštatujú, že v ostatných rokoch počet výskytu prípadov autizmu vo svete narastá.

Autizmus je syndróm s multibiologickou etiológiou, ktorá nie je zatiaľ známa. Diagnóza autizmus je záťažou nielen pre samotného postihnutého, ale aj pre jeho blízke okolie. Autisti sa často vyhýbajú kontaktom s inými ľuďmi, alebo sú im také kontakty ľahostajné. Styky spontánne nadväzujú len zriedkavo. Autistické deti často nerozumejú skutočnému významu gest, výrazov tváre alebo tónu hlasu. Naopak, ak používajú reč, rozumejú jej veľmi doslovne.

Okrem Svetového dňa informovanosti o autizme si začiatkom októbra pripomíname Európske dni autizmu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: