VšZP deklaruje, že bude platobne schopná aj za prísnejších kritérií

Najväčšia zdravotná poisťovňa na slovenskom trhu štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) počíta s tým, že nebude mať problém trvalo plniť všetky kritériá platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne tak, ako ich požaduje zákon, a to ani po ich júlovom sprísnení. "VšZP vykázala za prvé dva mesiace tohto roku hospodársky výsledok 31,5 milióna eur, čo znamená, že už teraz spĺňa všetky požiadavky ustanovení zákona o zdravotných poisťovniach ohľadom platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne, ktoré budú platné od 1. júla," informovala jej hovorkyňa Dana Gašparíková.

Prísnejšie posudzovanie platobnej schopnosti priniesla novela zákona o zdravotných poisťovniach z roku 2010. Pôvodne sa mala realizovať od apríla 2011, poslanci však pre situáciu vo VšZP prijali opätovnú novelu právneho rámca, ktorá priniesla odklad do konca júna 2012. Koncom minulého roka ministerstvo zdravotníctva opäť navrhlo odklad, ten sa však nerealizoval. Sprísnenie regulácie sa má realizovať prostredníctvom pridania ďalších dvoch ukazovateľov k súčasnej definícii platobnej schopnosti.

Štátna VšZP, ktorá má 3,5 milióna poistencov a 11.399 zmluvných poskytovateľov, skončila vlani so ziskom 5,7 milióna eur a ku koncu roku mala na účte 77,5 milióna eur. "Zisk spoločnosti, okrem povinného odvodu do rezervného fondu, bude použitý na ďalšie financovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov VšZP," uviedla Gašparíková. Účtovnú uzávierku spoločnosti spolu s obchodno-finačným plánom pre tento rok už schválilo valné zhromaždenie. Ten počíta s miernym rastom zdrojov zo zdravotného poistenia, ako aj nákladov na zdravotnú starostlivosť na jedného poistenca.

V ďalšom období považuje VšZP za potrebné riešiť "kľúčové" problémy slovenského zdravotníctva, ako trvalé stratové hospodárenie štátnych nemocníc, spravodlivejšie prerozdelenie vybraného zdravotného poistenia – na základe chorobnosti poistného kmeňa poisťovní, ďalšie zefektívnenie liekovej politiky, tlmenie rastu indukovaných nákladov na lieky a vyšetrenia. Za prioritu považuje aj zavedenie sociálne spravodlivého a dlhodobo udržateľného viaczdrojového systému financovania zdravotnej starostlivosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: