V 14. týždni akútnych respiračných ochorení ubudlo

V 14. kalendárnom týždni bolo hlásených 40.544 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 1561,5 prípadu na 100.000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 16,5 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia chorobnosť na ARO - 5356,5 ochorení na 100.000 ľudí bola vo vekovej skupine detí od nula do päť rokov. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1004 osôb, čo predstavuje 2,5 percenta zo všetkých ARO.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v tomto týždni hlásených 5621 ochorení, čo predstavuje 216,5 ochorení na 100.000. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola v skupine šesť- až štrnásťročných detí.

Pre zvýšený výskyt ARO a CHPO bol prerušený výchovno-vzdelávací proces v 8 materských a 12 základných školách.

Informácie poskytol TASR odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: