Zuzana Zvolenská - ministerka zdravotníctva SR

Zuzana Zvolenská - ministerka zdravotníctva SR
Zdroj: bigstockphoto.com

Zuzana Zvolenská sa narodila 27. januára 1972 v Bratislave. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave začala v roku 1995 svoju profesijnú kariéru v Univerzálnej bankovej poisťovni, a.s. V zdravotníctve pôsobí od roku 2002, kedy nastúpila na Generálne riaditeľstvo Spoločnej zdravotnej poisťovne. V júni 2005 sa stala vedúcou oddelenia zmluvných vzťahov a od februára 2006 bola poverená aj riadením odboru zdravotných činností. V roku 2006 sa stala námestníčkou generálneho riaditeľa pre nákup zdravotnej starostlivosti a členkou predstavenstva Spoločnej zdravotnej poisťovne. Valné zhromaždenie ju 25. septembra 2006 zvolilo za predsedníčku predstavenstva a generálnu riaditeľku Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. Od 1. marca 2008 je generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. Nie je členkou strany Smer-SD, bola tieňovou ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny strany Smer-SD.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: