Prostata – strašiak päťdesiatnikov?

Prostata – strašiak päťdesiatnikov?
Zdroj: bigstockphoto.com

Prostata produkuje enzýmy, ktoré prispievajú k prežívaniu a výžive spermií a k ich pohyblivosti. Koľko mužov okolo päťdesiatky objaví, že s ňou má problémy?

Mikroskopické zmeny v prostate sa začínajú už okolo tridsiatky. Pacient spočiatku nemá a ani nepociťuje žiadne subjektívne ťažkosti, ale prostata sa začína zväčšovať. Od určitého štádia však muž má len podozrenie, a neskôr už vie, že čosi nie je v poriadku. Prostata sa totiž mení. Zväčšuje sa najmä z dvoch hlavných príčin. Prvou príčinou je starnutie. Mladí chlapci väčšinou problémy s prostatou nemávajú, a keď, tak sú iného charakteru. V staršom veku robí problémy prostata pri močení preto, lebo cez ňu vedie močová rúra a zväčšujúca sa prostata ju začína postupne stláčať čoraz viac. Tým vzniká prekážka voľnému odtoku moču. Močový mechúr reaguje na tento tlak tým, že problém sa snaží „kompenzovať“ vytláčaním zo seba moč aj za cenu subjektívnych ťažkostí, ktoré tým pacientovi spôsobuje.

Prvé problémy

Preto včasné – skoré štádium prostaty - sa prejavuje častým, naliehavým a až nepríjemným nutkaním na močenie. Takým naliehavým, že sa muž začína obávať problému, že nedobehne na WC. Veľmi nepríjemným subjektívnym príznakom je aj časté močenie v noci. Tento príznak obťažuje nielen pacientov samotných, ale zväčša aj ich manželky. To, že je muž starší, vôbec neznamená, že tento problém je automaticky súčasťou jeho života. Druhá kategória príznakov zväčšujúcej sa prostaty priamo súvisí so stláčaním močovej rúry. Mužovi dlho trvá, kým začne močiť, musí čakať alebo tlačiť, aby vôbec začal močiť. Močí však slabým prúdom, ba niekedy až takým slabým, že moč z močovej rúry len horko-ťažko doslova len vykvapkáva. U niektorých mužov potom dochádza k tomu najnepríjemnejšiemu, k tzv. retencii moču, čo znamená, že sa pacient už nemôže sám spontánne vymočiť. Aj napriek nesmierne naliehavému a bolestivému nutkaniu, nedokáže dostať zo seba ani kvapku. Je preto dôležité okamžite navštíviť lekára – urológa, ktorý retenciu moču rieši cievkovaním.

Pretekajúci mechúr

Chronická retencia moču je už neskorý a zanedbaný príznak zväčšenej prostaty. Prejavuje sa tým, že pacient má preplnený močový mechúr. V mechúre má napríklad dva litre moču, no subjektívne zatiaľ necíti žiadne ťažkosti. Síce ho nutká trošku na močenie, to je však všetko. Ľudovo sa tomu hovorí „pretekajúci mechúr.“ Tento stav však môže viesť k veľmi vážnym komplikáciám, napríklad k zlyhaniu obličiek. Tlak, ktorý je v močovom mechúre, sa totiž prenáša do horných močových ciest, čím poškodzuje resp. ničí parenchým, teda tkanivo obličiek. Skúsenosť hovorí o tom, že pacienti s týmto problémom do ambulancií zväčša včasne neprichádzajú. Možno aj z obavy, či hanby pred vyšetrením. Mnohí si tento problém ani nechcú priznať. Lekári aj v prípade veľkých ťažkostí im dokážu relatívne rýchlo a efektívne pomôcť. Muži by si preto mali uvedomiť aj svoju vlastnú zodpovednosť nielen voči sebe, ale aj svojej rodine. Ak sa ochorenie nelieči, tak sa prirodzene ťažkosti zväčšujú, narastajú a môžu skončiť veľmi zle. Každé ochorenie, ktorá sa začína vo svojom miernom štádiu, sa dá úspešnejšie liečiť.

Vyšetrenie

Spôsob vyšetrenia je veľmi jednoduchý. Prostata sa dá ohmatať prstom zasunutým do konečníka. Takto sa dá posúdiť  jej veľkosť, elasticita a štruktúra tkaniva. Pacient vyplní dotazník, na základe ktorého dokážeme vypočítať tzv. prostatické skóre. Odoberie sa mu krv, v ktorej sa zistí tzv. PSA – čiže špecifický prostatický antigén, bielkovinu, ktorú produkujú bunky žľazy prostaty. Podľa jej koncentrácie sa dá pomerne presne odhadnúť, či ide o benígne, teda nezhubné, alebo malígne, teda zhubné, rakovinové ochorenie prostaty.

Nezhubná forma

Pri liečbe nezhubnej (benígnej) formy prevláda liečba tabletkami. Tabletky účinkujú buď na hladké svalstvo, alebo na žľazu prostaty, či na oboje, to však len v prípade, keď má prostata aspoň 30 mililitrov. Zdravá prostata dospelého muža má objem 15 až 20 mililitrov. Chirurgická liečba prichádza do úvahy až vtedy, keď pacient už nedokáže sám spontánne močiť a musí mať zavedenú hadičku – katéter – prostredníctvom ktorého si vyprázdňuje močový mechúr. Často k lekárovi prichádzajú aj mladí muži s opakovaným krvácaním z močového mechúra, v ktorom sa im vytvorili močové kamene, alebo s vydutinami v mechúre, ktorým sa hovorí divertikle. Toto sú indície na operáciu benígnej prostaty.

Zhubná forma

Zhubná forma – rakovina prostaty, sa viaže najmä na vek a testosterón. Rakovinová forma je zákernejšia, pretože sa začne prejavovať podstatne neskôr, už spomínaným zmenami v kvalite pacientovho močenia. Pacienti nevedia, ba ani len netušia, že majú rakovinu prostaty. Žijú s ňou dovtedy, až sa rakovina zo štádia, keď sa dá ešte úplne vyliečiť, dostane do štádia, keď sa, bohužiaľ, už liečiť nedá, dajú sa len liečiť jej prejavy (symptomatická liečba) a tak zmenšiť pacientove ťažkosti a zlepšiť kvalitu jeho prežívania. Špecifické príznaky, podľa ktorých by sa dalo zistiť, že mužovi hrozí rakovina prostaty, neexistujú. V tom je spomínaná zákernosť tohto ochorenia. Preto by mali muži po dovŕšení päťdesiatich rokov začať chodiť na preventívne urologické vyšetrenie. Veď medzi ženami je to už dostatočne vžité a dobrovoľne chodia aspoň raz do roka ku gynekológovi, pretože vedia, že prípadná rakovina prsníka alebo maternice sa musí diagnostikovať čím skôr.

Čo ďalej?

Odpovedzme si na otázku, čo pacienta čaká v prípade, že mu lekár diagnostikuje rakovinu prostaty? Diagnostikuje sa spomínaným (palpačným) ohmataním prostaty, rozborom krvi na PSA, ultrazvukovým vyšetrením. Keď vznikne podozrenie na rakovinu prostaty, odoberáme z nej priamo vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie. To je definitívna metóda, ktorá rakovinu buď potvrdí, alebo vyvráti. Podľa štádia, stupňa ochorenia sa následne zvolí najvhodnejšia liečba. Ak je rakovinové ochorenie ohraničené prostatou, indikuje sa chirurgická liečba alebo liečba žiarením. Pri operácii sa odstraňuje celá prostata spolu so semennými mechúrikmi a rakovina sa týmto zákrokom vylieči. Ak je však nález už v pokročilejšom štádiu, prípadne keď pacient príde až vtedy, keď má metastázy v kostiach, uzlinách, vykonáva sa tzv. hormonálna manipulácia, ktorá spočíva v deprivácii androgénov. Nie je to nič iné, len chirurgická kastrácia, keď sa odstránia semenníky, alebo sa použije farmakologická liečba, keď sa pacientovi podávajú tzv. antiandrogény.

Ak prídete neskoro

Na Slovensku sa diagnostikuje skoro tisíc prípadov rakoviny prostaty ročne. Z nich je až 600 diseminovaných, teda pokročilých. Za to nesie zodpovednosť len ten, kto už prišiel príliš neskoro. Napokon príde s tým, že má ťažkosti s močením, no ak ich už má podmienené rakovinou, obvykle býva neskoro na úspešnú liečbu. Muž, ktorý má otca, brata či strýca s touto diagnózou, musí pravidelne chodiť na preventívne prehliadky už od 40 rokov. Pravdepodobnosť, že aj on môže ochorieť, je vyššia ako u rovesníkov, ktorí v rodine túto chorobu nemajú.

Čo robiť, aby sme nedostali rakovinu?

Samozrejme, okrem zdravej životosprávy, skladajúcej sa viac z ovocia, zeleniny, ako z mastných, tučných jedál, pravidelného pohybu, pravidelného odpočinku a relaxácie zo stresu uveďme aj fajčenie. Ľudia sú totiž presvedčení, že fajčenie spôsobuje len rakovinu pľúc. Fajčenie je však príčinný faktor aj iných chorôb, napríklad rakoviny močového mechúra. Cigarety sú karcinogén, ktorý môže spôsobiť impotenciu. Nikotín totiž ovplyvňuje hladké svalstvo špongiovitého tkaniva penisu. Vplýva naň tak, že sa svalstvo kŕčovito zovrie, čo bráni dostatočnému prítoku množstva krvi do penisu. To je podmienka na dosiahnutie erekcie – stoporenia penisu. Spomeňme aj vzťah fajčenia k unikaniu moču. Je to jeden z typických faktorov stresovej inkontinencie u žien.

Autor článku: Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: