Východoslovenský onkologický ústav bude mať špecializovanú lekáreň

Vlastnú verejnú lekáreň začne v júni tohto roku prevádzkovať Východoslovenský onkologický ústav, a.s. (VOÚ) v Košiciach. Lekáreň bude poskytovať lieky, zdravotnícke pomôcky, dietetiká a doplnkový sortiment zdravotníckemu zariadeniu, onkologickým pacientom v ambulantnej starostlivosti a verejnosti.

„Lekáreň bude prístupná celej verejnosti, nielen naši ale aj onkologickí pacienti z iných zdravotníckych zariadení v nej nájdu to, čo potrebujú k svojej liečbe,“ objasnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VOÚ Miroslav Jakubek. Dodal, že úsilím onkológov je zabezpečiť pacientom všetko, čo potrebujú a takisto komfort, ktorý musí byť nevyhnutnou súčasťou onkologickej liečby. Rovnako dôležitá je podľa Jakubeka bezpečnosť sestier a personálu pri práci.

Lekáreň bude mať aj svoje špecifikum - oddelenie prípravy cytostatík, zamerané na prípravu, uchovávanie a výdaj cytostatických liekov. „V ústave tak postupne odbremeníme zdravotné sestry. Prípravu cytostatík bude mať na starosti výlučne špecializovaný farmaceutický personál, čo zvýši bezpečnosť pri práci s nimi,“ dodal generálny riaditeľ.

Primár Oddelenia klinickej onkológie Tibor Packaň ocenil, že nová lekáreň v  ústave urýchli prípravu cytostatík, čím sa rozhodne skráti pobyt pacienta na ambulantnej chemoterapii. „Je to zároveň aj posun vpred v zmysle vyššej bezpečnosti pri práci s rizikovými liekmi, ktorými cytostatiká sú,“ konštatoval Packaň. Zdôraznil, že špecializované pracovisko zamerané na ich prípravu znižuje riziko kontaminácie  týmito liekmi. „Navyše tieto lieky budú pripravované v takzvaných digestoroch s laminárnym  prúdením, kde sa predíde možnosti vdýchnutia aerosolov,“  dodal Packaň.

VOÚ je jedným z mála zariadení na Slovensku, ktoré bude mať vlastnú, zároveň pre verejnosť dostupnú, lekáreň. Pracovníci lekárne budú priamo zamestnancami ústavu.

Väčšina verejných lekární zdravotníckych zariadení sa v minulosti dostala postupne do súkromných rúk, nakoľko legislatíva v uplynulých rokoch neumožňovala zdravotníckemu zariadeniu prevádzkovať takýto typ lekárne Až novela zákona o lieku z roku 2009 povolila prevádzkovanie verejných lekárni zdravotníckym zariadením.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: