Domov prispôsobený všetkým životným situáciám

Domov prispôsobený všetkým životným situáciám
Zdroj: bigstockphoto.com

Základným predpokladom spokojnosti človeka je bývanie, ktoré by malo byť adaptabilné na všetky fázy životného cyklu. Takmer každý človek si vytvorí silnú väzbu k svojmu bytu a ťažko si zvyká na zmenu. Pri výbere a zariaďovaní bývania treba počítať s tým, aby sa byt dal prispôsobiť rôznym životným zmenám. Osoba so zlomenou nohou, alebo postihnutím nedokáže prekonať schody a nezmesti sa do úzkych dverných otvorov. Problémy s prekonávaním prekážok majú starí ľudia, mamičky s kočíkom alebo cestujúci s rozmernou batožinou. Všetky prekážky v pohybe sa odborne nazývajú bariéry.

Ľudia, ktorí sa ocitnú v novej životnej situácii, musia často svoj byt rekonštruovať a debarierizovať, alebo sa musia presťahovať do vhodnejšieho - bezbariérového bytu. Netreba asi zdôrazňovať, že na stavebne úpravy budete potrebovať dostatok finančných zdrojov. Druhou cestou je myslieť perspektívne na podobné životné situácie pri kúpe alebo stavbe svojho bytu.

Schody

Najväčšou prekážkou starých, zdravotne postihnutých, ale aj mamičiek s kočíkom alebo osôb sťahujúcich rozmernejší náklad sú schody. Pri výbere bytu si preto treba všímať, či je k dispozícii výťah. Čo budete robiť keď budete mať pohybové problémy? Ako budete po schodoch vynášať ťažké nákupy?

Problematické môže byť aj schodisko vo viacpodlažnom rodinnom dome. Je netradičné stavať v rodinnom dome výťah, už v projekte by však mala byť vytvorená alternatíva, ako prekonať podlažie pomocou zdvíhacieho zariadenia. Dnes sú na trhu rôzne mechanizmy na prekonanie výškových rozdielov, ktoré možno dodatočne dobudovať. Pokiaľ máte vplyv na fázu projektovania vášho bývania, požiadajte architekta, aby, ak je to možné, nevytváral žiadne schody pred vstupom a ani v interiéri medzi jednotlivými miestnosťami. Dnes sa často objavujú byty, kde sa napríklad do obývacej izby schádza po dvoch-troch schodíkoch. Možno sa vám takéto riešenie zdá atraktívne, ale verte, že je nepraktické a môže byť príčinou rôznych úrazov dospelých, ale aj detí.

Dvere

Ďaľšou prekážkou v bytoch je nedostatočná šírka dverných otvorov a priechodov na chodbách, prípadne medzi jednotlivými kusmi nábytku. Dvere v byte by nemali byť užšie ako 80 cm a to aj dvere do kúpeľne a do WC. Vstupné dvere do bytu by mali mať šírku minimálne 90 cm. Cez úzke dvere je ťažké sťahovať nábytok, neprejdeme cez ne s barlami, ani na vozíku. To iste platí o priechodoch, ktoré by nemali byť užšie ako 90 cm. Chodba v byte by mala byť minimálne 120 cm široká.

Je vhodne a aj estetické, keď sú dvere bez prahov a mali by sa otvárať smerom von z priestoru kúpeľne aj WC. Dvere, ktoré sa otvárajú dnu do priestoru nesú so sebou riziko, že keď človek spadne a svojim telom pritlačí dvere, nemôže sa k nemu dostať pomoc.
Optimálne riešené okná obytných miestností by nemali mať vysoko umiestnenú parapetnú dosku a ovládací mechanizmus otvárania by mal byť dosiahnuteľný aj pre menej pohyblivých členov domácnosti. Vhodne riešené okno umožňuje výhľad do exteriéru aj osobám v ležiacej polohe. Ak je takto riešené okno umiestnené na vyššom podlaží, mali by ste dbať na bezpečnosť a vhodne ochrániť všetky osoby – najmä deti – pred vypadnutím.

Kúpeľňa aj toaleta sú v bytoch často veľmi malé a napríklad pre človeka so zdravotným postihnutím mnohokrát nevyhovujúce. Kúpeľňa aj toaleta vhodná pre všetkých má dostatočný voľný nezastavaný priestor. Tento priestor vytvára v kúpeľni minimálny komfort aj pre osobu na vozíku. Mnohí dávajú prednosť sprchovaniu. Aj z hľadiska bezbariérovosti je vhodnejším riešením sprchovací kút, ktorý je ľahšie prístupný pre všetkých s pohybovými problémami. Ak máte možnosť, doplňte vaňu sprchovacím kútom, v ktorom môže byť aj sedadlo, čo zvýši pohodlie pri sprchovaní.

Pri výbere dlažby do kúpeľne voľte radšej nešmykľavé povrchy. Komfort tých dôležitých priestorov zvyšuje aj tepelná pohoda, ktorú môžete zabezpečiť vhodným vykurovaním, resp. namontovaním žiaričov. Nemenej dôležité je získať prístup k priamemu odvetraniu týchto priestorov. Všetko však závisí od dispozičného riešenia bytu, či bytového domu.

Vypínače

Pri tvorbe interiéru bytu je dôležité myslieť na dostatočný komfort aj v takých detailoch akými je umiestnenie elektrických vypínačov, políc a skriniek, aby na ne dosiahli aj nižší členovia domácnosti, pri zachovaní bezpečnosti a ochrany zdravia vo vzťahu k deťom. Optimálne je umiestňovať tieto predmety na stene vo výške 85 cm. V zahraničí sa v tejto výške bežne montujú napríklad spínače osvetlenia v byte a elektrické zásuvky.

U nás sa spínače osvetlenia montujú vo výške 120 – 140 cm, preto na ne nedosiahnu menšie deti alebo osoby na vozíku. Zásadnú zmenu by mohli priniesť zmeny v legislatíve. Na tie však nemusíte čakať ak sa budete zaujímať o pohodlnejšie riešenia pre každodenný život. Pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa vyvíjajú také ovládacie prvky, ktoré sú menej náročné na koordináciu a prenos sily.

Určil sa napr. optimálny profil držadla, ktorý ma priemer 30 – 45 mm, ďalej vhodne tvarovanie dverného a okenného kovania, spínačov a pod. V porovnaní s otočnou guľou na dverách sa jednoduchšie ovládajú dverné kľučky alebo dverné madlá. Namiesto klasických miešacích batérií s “kohútikmi” sú vhodnejšie pákové miešacie batérie alebo batérie fotobunkou. Ovládacie funkčné prvky by mali byť ľahko obsluhovateľné a mali by byť bez ostrých hrán aby sa predišlo úrazom. Pri výbere ovládacích prvkov je dôležitá aj voľba materiálov, ktoré prídu do kontaktu s pokožkou.

Klíma a hygiena

Osoby s poruchami krvného obehu zvyčajne horšie reagujú na zmeny teploty a preto je pre ne veľmi dôležitá rovnomerná izbová klíma. Príjemnú klímu v byte vytvára technika vetrania a vykurovania. Na pocit pohodlia vplýva teplota v miestnosti, povrchová teplota predmetov, vlhkosť vzduchu, negatívne pôsobí napríklad prievan. Zvýšením teploty v byte sa zníži vlhkosť vzduchu, čo je nepohodlné a nežiaduce zo zdravotného hľadiska. Zvýšená tepelná izolácia zabezpečí rovnomerné klimatické podmienky bytu. Alergény a chemické substancie v domácom prostredí môžu poškodiť zdravotný stav človeka, vedú k zníženiu jeho imunity. Uzdravenie je možné len po odstránení alergénov z prostredia. V bytoch sa vyskytujú alergické reakcie na prach, plesne, pele, roztoče, zvieraciu srsť a podobne. Na predchádzanie týchto stavov musí byť v bytoch kvalitné vetranie, vykurovanie, dostatočná vlhkosť vzduchu, použite musia byť kvalitné a ľahko udržiavateľné materiály. Použité lepidlá, farbivá, laky príp. plasty nesmú obsahovať škodlivé chemické substancie.

Autor článku: Ing. arch. Lea Rollová, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: