11. apríl - Svetový deň Parkinsonovej choroby

Kyticu červených tulipánov prevzala prvá dáma, manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová od pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou. Slovenskí parkinsonici ju prišli požiadať o pomoc pri zvyšovaní povedomia verejnosti o tomto nevyliečiteľnom ochorení. "Som rada, že vás môžem aj ja podporiť a vyjadriť spolupatričnosť v boji s týmto ochorením," uviedla Silvia Gašparovičová, ktorá sa zaujímala o možnosti liečby parkinsonikov na Slovensku a prostredníctvom svojej nadácie finančne podporila Spoločnosť Parkinson Slovensko.

Pacienti, ktorí si v stredu 11. apríla pripomínajú Svetový deň Parkinsonovej choroby, oslovili týmto spôsobom i ďalšie osobnosti, politikov, úradníkov, lekárov a novinárov, ktorí sa zaoberajú zdravotníctvom. Okrem prvej dámy prevzala červené tulipány napríklad ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská alebo bývalý prezident Michal Kováč, ktorý sám bojuje s Parkinsonovou chorobou už desať rokov.

"Potrebujeme vašu pomoc a prosíme o to, aby ste nás neprehliadali a nezabúdali na nás," povedala predsedníčka Spoločnosti Parkinson Slovensko Zuzana Michalková. Podľa nej si ľudia pre vonkajšie príznaky ochorenia často mýlia parkinsonikov s osobami, ktoré sú pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok. Pomerne častá je tiež zámena s pacientmi, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou, teda neurodegeneratívnym ochorením mozgu, pri ktorom dochádza k postupnej demencii.

Parkinsonova choroba je nevyliečiteľným ochorením centrálnej nervovej sústavy, ktoré priamo súvisí s úbytkom nervových buniek produkujúcich dopamín, látku zabezpečujúcu prenos signálov (neurotransmiter) medzi nervovými bunkami (neuróny). Nedostatok dopamínu spôsobuje, že pacient postupne prestáva kontrolovať svoje pohyby. Poruchy motorického systému sa navonok prejavujú mimovoľnými pohybmi, neovládateľným trasom alebo naopak úplnou stuhnutosťou. Súčasná lekárska veda síce nedokáže pacientov s Parkinsonovou chorobou vyliečiť, množstvo preparátov však úspešne spomaľuje postup ochorenia a tlmí jeho príznaky.

Parkinsonova choroba postihuje zvyčajne osoby staršie ako 50 rokov, ale lekári každý rok diagnostikujú i niekoľko prípadov tridsaťročných pacientov. Diagnóza Parkinsonovej choroby je ťažká, pretože ochorenie sa môže spočiatku prejavovať veľmi netypicky, napríklad bolesťami ramien a chrbta, pocitmi tiaže končatín alebo poruchami spánku. Na Slovensku toto ochorenie postihuje okolo 15.000 ľudí. V Európe žije asi 1,6 milióna a vo svete približne štyri milióny parkinsonikov.

Svetový deň Parkinsonovej choroby si pripomíname v deň výročia narodenia britského lekára a chirurga Jamesa Parkinsona, ktorý chorobu prvýkrát opísal v roku 1817. Práve doktorovi Parkinsonovi venoval novo vyšľachtený kultivar tulipánu holandský záhradník, ktorý sám týmto ochorením trpel. Červený tulipán sa pred niekoľkými rokmi stal medzinárodným symbolom parkinsonikov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: