Vedenie NsP Galanta čaká na rozhodnutie ministerky zdravotníctva

V Nemocnici s poliklinikou sv. Lukáša Galanta, a.s., došlo od 1. apríla k navýšeniu platov zdravotných sestier a pôrodných asistentiek na základe zákona o minimálnych mzdových nárokoch. Časť týchto finančných prostriedkov, cca 30 percent, budú uhrádzať poisťovne na základe nových dodatkov k zmluvám nadobúdajúcich aktuálne platnosť. TASR informovala hovorkyňa nemocnice Adriana Drobná.

"Čakáme na rozhodnutia novej ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej o ďalšom finančnom vykrytí zostávajúceho deficitu spôsobeného navýšením platov sestier," uviedla hovorkyňa s tým, že zatiaľ nepristúpila nemocnica k redukcii personálu, o čom zdravotné sestry aj informovali. Podľa Drobnej ďalší chod nemocnice bude závisieť od vyššie uvedených rozhodnutí.

Právna norma zvýšila mzdy sestier a pôrodných asistentiek na úroveň od 640 eur do 928 eur v závislosti od dĺžky praxe. Spomínaný návrh má mať v tomto roku vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 77 miliónov eur. Celkovo si však vyžiada najmenej 150 miliónov eur, nakoľko v zmysle platnej právnej úpravy sú zamestnávatelia povinní primerane upraviť odmeňovanie aj ostatných zamestnancov vykonávajúcich práce s porovnateľnou mierou zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: