Chorobnosť na ARO v porovnaní so 14. týždňom klesla o 8,1 percenta

V 15. kalendárnom týždni bolo na Slovensku hlásených 43.924 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo je chorobnosť 1434,5/100.000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 8,1 percenta.

Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Trenčianskom, najnižšiu v Bratislavskom kraji.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 964 osôb, čo predstavuje 2,2 percenta zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sínusitídy (538). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (238) a otitídy (188). Ochorenia hlásilo 62 percent lekárov pre deti a dorast a 53 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) hlásili v 15. kalendárnom týždni 5476 ochorení (chorobnosť 178,8/100.000), čo predstavuje 12,4 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 17,4 percenta. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji.

V 15. kalendárnom týždni bol pre zvýšený výskyt ARO a CHPO prerušený výchovno-vzdelávací proces v jednej špeciálnej základnej škole v Nitrianskom kraji, v jednej materskej a jednej základnej škole v Prešovskom kraji.

Informácie poskytol TASR odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: