Univerzitná nemocnica v Košiciach bola zisková aj vďaka príjmom z poisťovní

Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) v Košiciach dosiahla vo februári tohto roka zisk takmer 740.000 eur. Celkové príjmy UNLP predstavovali v tomto mesiaci 8,55 milióna eur, výdavky 7,81 milióna eur. UNLP oznámila, že kladné čísla dosiahla predovšetkým vďaka zvýšeným príjmom zo zdravotných poisťovní. Išlo o takmer 1,5 milióna eur.

"Viac peňazí sme získali najmä preto, že sme Všeobecnej zdravotnej poisťovni fakturovali výkony, ktoré neboli uhradené ešte z rokov 2010 a 2011. Zarážajúce bolo, že platby za neuhradené výkony nemocnica v uplynulých rokoch vôbec nefakturovala, čo sme zistili po dôslednej kontrole," komentoval riaditeľ UNLP Tomáš Sieber. Upozornil však, že ide len o prechodné finančné zlepšenie.

Za ziskom vidí Sieber aj lacnejšie tovary a služby, ktoré nemocnica nakupovala od októbra 2011. "Dôsledne kontrolujeme fakturovanie výkonov, čo sa doposiaľ v praxi nemocnice neuplatňovalo," dodal Sieber.

Nové vedenie nemocnice realizovalo v uplynulých mesiacoch sériu reštrukturalizačných krokov, ktoré mali priniesť finančný efekt. Vedenie vytvorilo nový obchodný úsek, ktorý postupne prehodnocuje jednotlivé zmluvy s dodávateľmi, vrátane dodávateľov energií, kde UNLP očakáva takisto výraznejšie úspory.

Pri plyne a elektrine UNLP očakáva, že usporí ročne približne 200.000 eur. "Tie isté tovary, ktoré nemocnica nakupovala pred rokom, kúpime v súčasnosti o 1,4 milióna eur lacnejšie. Na liekoch a špeciálnom zdravotníckom materiáli usporíme milión, servis zdravotníckej techniky bude lacnejší o 121.000 eur," avizoval Sieber. Pod úsporu sa podľa neho okrem výhodnejších zmlúv na zdravotnícky materiál podpísalo aj skvalitnenie procesu nákupu, pružnejšie objednávanie a sprísnenie kontroly spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

"Zvýšenie výkonu UNLP Košice je druhým strategickým krokom, ktorý realizujeme, nakoľko v posledných rokoch došlo k výraznému poklesu zdravotníckych výkonov v UNLP a nenapĺňaniu limitov od zdravotných poisťovní. Prínos zavedených opatrení v oblasti poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa prejavil v mesiaci február 2012 v náraste zdravotníckych výkonov skoro o 14 percent v medziročnom porovnaní," informoval ďalej Sieber.

UNLP aj napriek ozdravným opatreniam očakáva aj v tomto roku záporný hospodársky výsledok vo výške takmer 23,7 milióna eur. Dôvodom má byť podľa Siebera neefektívne nastavenie chodu nemocnice z minulosti a to v mnohých oblastiach. "Čo je nevyhnutné dôkladne zanalyzovať a následne zefektívniť." Cesta k finančnej a ekonomickej stabilite UNLP si podľa jej riaditeľa vyžiada ďalšie štrukturálne zmeny v systéme riadenia, ako aj vo vnútorných procesoch v jednotlivých činnostiach nemocnice.

Nemocnica podľa svojho šéfa potrebuje zvýšenie príjmov zo zdravotných poisťovní a to najmä v položkách za ukončené hospitalizácie, aby boli vykryté zvýšené platové nároky lekárov, sestier.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: