Vyhlásenie Snemu Slovenskej komory zubných lekárov

Delegáti snemu Slovenskej komory zubných lekárov žiadajú kompetentné orgány  (vládu a parlament) o okamžité riešenie situácie, ktorá vznikla od 1.4.2012 účinnosťou Zákona č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek.

Stav, ktorý vnikol bez adekvátneho navýšenia finančných zdrojov do ambulancií, vedie k zhoršovaniu vzťahu zubný lekár – sestra a následne aj zhoršuje vzťahy s pacientmi.

V niektorých zubných ambulanciách to môže viesť  k ohrozeniu, až k ukončeniu ich prevádzky.

Autor článku: Jana Čížová, redaktorka časopisu Zubný lekár

Dátum zverejnenia: