Umelé prerušenie tehotenstva

Umelé prerušenie tehotenstva
Zdroj: bigstockphoto.com

Záznamy o umelom prerušením tehotenstva (UPT), ktoré má Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) k dispozícii dokazujú, že ich počet stále klesá. Kým v roku 1990 podstúpilo UPT 47 901 žien, o desať rokov neskôr to bolo 16 580 žien a v roku 2010 už len 9299 žien.

Umelé prerušenie tehotenstva je upravené v zákone č.  73/ 1986 Zb., v ktorom je stanovené, za akých okolností môže žena oň požiadať a za akých okolností jej to môže odporučiť lekár. V roku 2009 podstúpilo tento zákrok  9 970 žien, čo predstavuje 0,7 ℅ z populácie žien vo fertilnom veku. V roku 2010 UPT podstúpilo 9 299 žien, t.j. 0,66 ℅ v danej kategórii, čo znamená, že počet zákrokov  klesol o 0,04℅.

UPT podľa typu v roku 2009 a 2010

Rok

Slovenská republika

UPT spolu

legálne do 8. týždňa

legálne od 9. do 12. týždňa

z toho zo zdravotných dôvodov*

legálne od 13. do 24. týždňa

podozrenie na ohrozenie násilím

fyzicky

psychicky

fyzicky aj psychicky

2009

9 970

6 706

3 071

1 328

193

37

57

16

2010

9 299

6 334

2 747

1 125

218

44

72

49

*   počty UPT zo zdravotných dôvodov sa počítajú zo všetkých UPT vykonaných do 12. týždňa

Porovnanie UPT v roku 2009 a 2010

V roku 2009 bol najvyšší počet UPT na 100 tis. žien vo fertilnom veku v Košickom kraji  - 912, Banskobystrickom kraji – 815, Nitrianskom kraji - 786. Najnižší počet UPT bol zaznamenaný v Prešovskom kraji - 473. Najvyšší počet zákrokov bol vykonaný do 8. týždňa tehotenstva (6 706 prípadov z celkového počtu). Tento počet predstavuje 67 % zákrokov.

UPT podľa krajov v roku 2009

Kraj

UPT

 

spolu

na 100 tis. žien vo fertilnom veku

legálne do 8. týždňa

legálne od 9. do 12. týždňa

z toho zo zdravotných dôvodov*

legálne od 13. do 24. týždňa

podozrenie na ohrozenie násilím

fyzicky

psychicky

fyzicky aj psychicky

Bratislavský

1 232

748

812

399

109

21

3

7

1

Trnavský

1 078

731

689

361

123

28

17

6

2

Trenčiansky

949

612

624

310

111

15

2

5

-

Nitriansky

1 425

786

958

441

200

26

5

2

3

Žilinský

1 068

586

709

338

143

21

4

3

4

Banskobystrický

1 375

815

940

410

236

25

2

10

2

Prešovský

1 000

473

659

310

139

31

-

2

-

Košický

1 841

912

1 313

502

265

26

4

22

4

*   počty UPT zo zdravotných dôvodov sa počítajú zo všetkých UPT vykonaných do 12. týždňa

(-) jav sa nevyskytoval

V roku 2010 bol najvyšší počet zákrokov na 100 tis. žien vo fertilnom veku v Banskobystrickom - 855, Košickom - 806 a Nitrianskom kraji - 777, najnižší počet bol zaznamenaný opäť v Prešovskom kraji - 441. Počet UPT do 8. týždňa tehotenstva predstavoval 68℅ z ich celkového počtu.

UPT podľa krajov v roku 2010

Kraj

UPT

 

spolu

na 100 tis. žien vo fertilnom veku

legálne do 8. týždňa

legálne od 9. do 12. týždňa

z toho zo zdravotných dôvodov*

legálne od 13. do 24. týždňa

podozrenie na ohrozenie násilím

fyzicky

psychicky

fyzicky aj psychicky

Bratislavský

1 085

658

716

342

104

27

2

16

12

Trnavský

1 031

703

686

317

125

28

12

7

3

Trenčiansky

850

554

580

246

83

24

1

5

5

Nitriansky

1 395

777

946

421

187

28

4

11

3

Žilinský

966

532

623

316

124

27

4

7

6

Banskobystrický

1 428

855

978

429

200

21

4

12

8

Prešovský

928

441

642

256

107

30

10

5

2

Košický

1 616

806

1 163

420

195

33

7

9

10

*   počty UPT zo zdravotných dôvodov sa počítajú zo všetkých UPT vykonaných do 12. týždňa
Zdroj: NCZI

Z hľadiska vekových skupín, najvyšší počet UPT v roku 2009 aj 2010 bol zaznamenaný u žien vo vekovej skupine medzi 30. a 34. rokom života.

UPT podľa vekových skupín v roku 2010

V roku 2010 boli aj prípady dievčat mladších ako 14 rokov, ktoré potratili – spolu ich bolo 20, z toho 4 potraty boli spontánne, 6 legálnych do 8. týždňa  tehotenstva, 9 do 12. týždňa, teda spolu 15 UPT, jeden potrat bol definovaný ako iný. 6 dievčat vo veku 14 rokov potratilo v Košickom kraji – 3 spontánne, 3 umelo. Nasleduje Banskobystrický kraj so 4 UPT, potom Trenčiansky a Prešovský po 3 potraty. V Bratislavskom kraji nezaznamenali v roku 2010 ani jeden potrat dievčaťa do 14 rokov. Hoci veková skupina nad 50 rokov nespadá do skupiny fertilného veku, v roku 2009 zaznamenali 2 prípady UTP aj v tejto vekovej kategórii.

Autor článku: NCZI

Dátum zverejnenia: