Dlh v zdravotníctve vlani presiahol vyše 150 miliónov eur

Dlh v zdravotníctve vlani vďaka oddlžovaniu štátnych zdravotníckych zariadení medziročne poklesol takmer o 131,2 milióna eur. Na konci minulého roka tak predstavoval 154,01 milióna eur. Vyplýva to zo správy o vývoji dlhov v rezorte zdravotníctva.

Dlh zdravotníckych zariadení v pôsobnosti štátu predstavoval 72,95 milióna eur. Tie najviac peňazí dlhujú dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok. Podlžnosti však majú aj voči dodávateľom plynu, vody a energií, Sociálnej poisťovni či investičným dodávateľom. Ich celkový dlh medziročne klesol o 136,41 milióna eur, čo je výsledkom oddlžovania nemocníc sumou 300 miliónov eur.

Zadlžené sú aj zdravotnícke zariadenia delimitované na obce a vyššie územné celky, ako aj tie transformované na neziskové organizácie. Ich dlh spolu v roku 2011 dosiahol 80,93 milióna eur. Oproti roku 2010 tak došlo k nárastu o 5,17 milióna eur. Najväčší problém so zadlženosťou majú nemocnice v správe vyšších územných celkov. Aj v tomto prípade sú najväčšími veriteľmi dodávatelia liekov a zdravotníckych pomôcok.

Ako sa konštatuje v správe rezortu, počas vlaňajška došlo k rýchlejšiemu poklesu dlhov oproti roku 2010, čo bolo spôsobené najmä oddlžovaním. Napriek tomu sa však podľa ministerstva zdravotníctva tvorbu dlhu zastaviť nepodarilo. "Vplývalo na to viacero faktorov z hľadiska výkonnosti ekonomiky, parametrov trhu práce, zamestnanosti, ekonomickej aktivity. Vzhľadom na potrebu dofinancovania rezortu zdravotníctva je potrebné hľadať zdroje aj v systéme," uvádza sa v správe.

Ministerstvo preto avizuje viaceré legislatívne zmeny. Medzi ne má patriť zmena opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, alebo novela zákona o zdravotnom poistení. Peniaze by tiež mohlo priniesť vykonanie ročného zúčtovania s poistencami štátu skôr ako do konca decembra či ďalšia reforma liekovej politiky. K šetreniu by malo pomôcť aj vytvorenie centrálnej obstarávacej jednotky pre nemocnice.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: