Nové prerozdeľovanie poistného má štátnej VšZP priniesť milióny eur

Predseda zdravotníckeho výboru a poslanec za Smer-SD Richard Raši dnes do parlamentu predložil návrh zákona, ktorým chce vláda SR reagovať na situáciu v zdravotníctve. Novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá má zaviesť nový mechanizmus prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami a zvoľniť vykazovanie platobnej schopnosti poisťovní, má priniesť viac peňazí pre štátnu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (VšZP).

Navrhovaná zmena prerozdeľovania poistného by znamenala plus takmer 30 miliónov eur ročne pre VšZP. Naopak, v rozpočte by predstavovala mínus pre súkromnú Dôveru, ktorá by tak mala prísť o takmer 22 miliónov eur a súkromnú Union zdravotnú poisťovňu, tá by tak prišla o vyše 8,7 milióna eur. Právna norma má v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta platiť od júna tohto roku.

Poistné sa medzi poisťovňami doteraz prerozdeľovalo podľa veku a pohlavia poistencov, ako aj ich ekonomickej aktivity. V budúcnosti sa má zohľadňovať aj parameter chorobnosti. "Aby boli zdroje adresnejšie nasmerované za chorým, a teda nákladnejším poistencom, zavádza sa prediktor chorobnosti – dlhodobá spotreba liekov, tzv. farmaceuticko-nákladové skupiny," vysvetľuje sa v materiáli.

Právna norma tiež nanovo definuje preukazovanie platobnej schopnosti, čo uvoľní milióny eur vo VšZP. Na vykazovanie platobnej schopnosti sa mali od júla využívať aj ukazovateľ kapitálovej primeranosti a ukazovateľ pomeru krátkodobých pohľadávok a záväzkov, čo sa však nestane. "Na účinnú reguláciu finančného zdravia zdravotných poisťovní postačuje v plnej miere preukazovať platobnú schopnosť schopnosťou uhrádzať záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkov voči poskytovateľom," tvrdí predkladateľ.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: