Regionálne nemocnice vyzývajú sestry k ústretovosti

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) vyzýva Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek ku konštruktívnemu a ústretovému prístupu pri riešení situácie súvisiacej s navyšovaním miezd sestier a pôrodných asistentiek. Nemocnice sestry žiadajú, aby brali ohľad na aktuálne finančné možnosti nemocníc, rezortu zdravotníctva a štátneho rozpočtu, kým nebudú zabezpečené dostatočné finančné zdroje na navýšenie miezd.

Asociácia zároveň upozornila, že nemocnice v nej združené nie sú schopné pri súčasných príjmoch zo zdravotných poisťovní v plnej výške zabezpečiť zvýšené mzdové nároky sestier a pôrodných asistentiek. "Vzájomná ústretovosť a ochota hľadať konštruktívne riešenia v aktuálnej situácii môže zabrániť riziku výraznejšej redukcie nemocničných oddelení a s tým súvisiaceho prepúšťania sestier a pôrodných asistentiek a následného obmedzenia zdravotnej starostlivosti pre pacientov," napísala ANS vo svojom stanovisku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: