16.ročník Dňa narcisov - výnos v Bratislave

16.ročník Dňa narcisov - výnos v Bratislave
Zdroj: bigstockphoto.com

V piatok, 13. apríla 2012, na DEŇ NARCISOV ste  pripnutím narcisu na odev prejavili spolupatričnosť, ak ste aj prispeli, svojím dobrovoľným finančným príspevkom ste sa zároveň rozhodli pomôcť tým, ktorí s ochorením bojujú. Pridanie sa k myšlienke a posolstvu Dňa narcisov prinieslo v Bratislave výnos vo výške 214 606.43,-EUR!

Výnos za celé Slovensko bude známy približne o 4 týždne a Liga proti rakovine bude o ňom verejnosť informovať.

V piatok, 13. apríla 2012, sa uskutočnil 16-ty ročník Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine. Na celom Slovenku bolo práve v tento deň 16 273 dobrovoľníkov, pristavili sa pri Vás a ponúkli Vám narcis – symbol zbierky.

Možnosť podporiť Deň narcisov je stále aktuálna prostredníctvom dobrovoľného finančného príspevku na účet zbierky č. 2629740400/1100 do 23. apríla 2012.

Liga proti rakovine používa finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov na realizáciu a financovanie projektov i programov pre onkologických pacientov, na vzdelávanie a prevenciu, ale aj na podporu klinických a výskumných projektov.

Ku konkrétnym projektom a aktivitám zrealizovaným alebo podporeným v minulom roku patria:

Rekondičné pobyty a Relaxačné týždňovky pre onkologických pacientov

  • Tábory pre detských onkologických pacientov
  • Programy vzdelávania mladých /Onkologická výchova na školách/
  • Preventívne a informačné materiály, ktoré LPR distribuuje do zdravotníckych zariadení, nemocníc, individuálnym záujemcom
  • Projekty pre hospice a nemocnice za účelom pomoci pri zlepšovaní kvality života onkologických pacientov či skvalitnenia paliatívnej a hospicovej starostlivosti
  • Klinické a výskumné projekty

Nový projekt – „Psychosociálna starostlivosť v regiónoch“ zabezpečovaná priamo v zmluvných nemocniciach a ambulanciách

Vďaka Dňu narcisov sme pomohli rozbehnúť projekt bezplatnej prepravy detských pacientov na východe Slovenska (v spolupráci so Svetielkom pomoci n.f.), onkologickým pacientom poskytujeme široké spektrum bezplatných služieb v Centrách pomoci v Bratislave, Martine a Košiciach, ubytovacie zariadenia pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov poskytli v minulom roku prístrešie 362 rodičom.

Informáciu o jednotlivých realizovaných i podporených projektoch uverejňuje Liga proti rakovine na webovej stránke www.lpr.sk, po vyhodnotení Dňa narcisov a zaslaní vyúčtovania na MV SR poskytne informáciu celej verejnosti prostredníctvom inzercie v tlači, PR článkov i v aktuálnej výročnej správe.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom, partnerom, verejnosti za prejavenú podporu.

Autor článku: Liga proti rakovine

Dátum zverejnenia: