Súkromné poisťovne vítajú PCG, problém majú s termínom zavádzania

Súkromné poisťovne vítajú zavedenie nového modelu prerozdeľovania poistného medzi zdravotnými poisťovňami formou PCG, nepáči sa im však termín jeho zavádzania. Nový spôsob sa má zaviesť do praxe od júla, peniaze by sa reálne po novom prerozdelili od októbra, pričom ide o milióny eur. Toto vyhovuje iba štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá je za čo najskoršie zavedenie.

"Ak má VšZP na základe tohto prepočtu preukázateľne viac chorých, nákladnejších poistencov, je správne a spravodlivé, aby finančné prostriedky boli čo najskôr nasmerované práve za týmito poistencami," skonštatovala pre TASR hovorkyňa poisťovne Dana Gašparíková. Prerozdeľovanie poistného aj podľa chorobnosti má priniesť novela zákona o zdravotnom poistení, ktorou chce vláda reagovať na situáciu v zdravotníctve.

Súkromná Dôvera víta pridanie takéhoto "dôležitého" prvku do prerozdeľovania, za problém však označila termíny pre zavedenie. "Tak, ako sú navrhnuté, sú príliš ambiciózne, vzhľadom na rozsah dát, ktoré treba spracovať. V Holandsku trvalo zavádzanie PCG niekoľko rokov. Skúsenosti z ostatných krajín vravia, že dobre zavedené PCG bolo výsledkom postupného zavádzania a dostatočnej prípravy. Uvítali by sme aj doplnenie kontrolných mechanizmov," uviedla pre TASR PR špecialistka poisťovne Monika Šimunová. Slovenský model má vychádzať najmä z holandského modelu.

So zmenou v prerozdeľovaní súhlasí aj Union zdravotná poisťovňa a vníma ju aj ako otvorenie príležitosti pre zdravotné poisťovne vytvárať manažment chronicky chorých poistencov. "Zaviesť tento nový systém prerozdelenia už od 1. júla nesie veľké riziká pre všetky zúčastnené strany naplniť požiadavky zákona a byť schopní zákon vykonať v praxi, ako predpokladá," uviedla pre TASR hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová.

Vzhľadom na závažnosť zmeny by preto Union ZP privítala postupné zavádzanie PCG, a to nástupom po 25 percent v priebehu štyroch rokov. "V opačnom prípade by išlo o skokovú zmenu, ktorá by predstavovala riziko nestabilného vývoja zdrojov voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zo strany jednotlivých zdravotných poisťovní. Takýto postup je osvedčený zo zahraničia," doplnila.

Navrhovaná zmena prerozdeľovania poistného by znamenala podľa odhadov ministerstva zdravotníctva plus takmer 30 miliónov eur ročne pre VšZP. Naopak, v rozpočte by predstavovala mínus pre súkromnú Dôveru, ktorá by tak mala prísť o takmer 22 miliónov eur a súkromnú Union zdravotnú poisťovňu, tá by prišla o vyše 8,7 milióna eur. Podľa Šimunovej sa však skutočné prerozdelenie bude rátať z novších dát a Dôvera preto očakáva, že dopad na ňu bude nižší.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: