Počet ARO tento týždeň stúpol na 46.803 prípadov

V 16. kalendárnom týždni evidoval Úrad verejného zdravotníctva SR 46.803 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom tak došlo k vzostupu chorobnosti o 6,3 percenta. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Prešovskom kraji, najnižšiu v Trenčianskom kraji. Najčastejšie ARO postihlo deti do päť rokov.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1073 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v tomto týždni hlásených 5408 ochorení, čo predstavuje 11,5 percenta z celkového počtu ARO. V tomto prípade bola najvyššia chorobnosť zaznamenaná v Nitrianskom kraji.

Z dôvodu zvýšeného výskytu ARO a CHPO bol v 16. kalendárnom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces v šiestich materských školách a v 12 základných školách.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: