Platitelia poistného a poistenci dostali pokuty za vyše 1,9 milióna eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uložil vlani poistencom a platiteľom poistného za porušenie alebo nesplnenie povinností ustanovených príslušnými právnymi predpismi pokuty vo výške viac ako 1,9 milióna eur. Z nich sa doteraz uhradilo 700.000 eur. Vyplýva to z informatívnej správy o činnosti úradu.

Najčastejším problémom v tejto oblasti býva neuhrádzanie preddavkov na zdravotné poistenie včas a v správnej výške. Platitelia poistného si tiež neplnia povinnosť vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného, ako aj oznámiť zmenu platiteľa týkajúcu sa jeho poistencov a ich počtu. Medzi časté porušenia povinností zo strany poistencov patrí nevrátenie preukazu pri zmene poisťovne či neoznámenie skutočnosti rozhodujúcej pre vznik povinnosti štátu platiť poistné.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: