Nemocnica v Malackách nemá na zvýšenie platov zdravotných sestier peniaze

Nemocnica v Malackách, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť 80.000 obyvateľom na Záhorí a v západnej časti Bratislavy, nemá peniaze na zákonné zvýšenie platov zdravotných sestier. "Mesačné náklady by sa nám zvýšili o 60.000 eur, ktoré nemáme ako vykryť. Preto hrozí obmedzenie jej prevádzky, dokonca aj prepúšťanie zamestnancov," uviedli na dnešnej tlačovej besede zástupcovia nemocnice Radoslav Bardún a Peter Kalenčík.

Obaja vyjadrili počudovanie nad uznesením ostatného zastupiteľstva mesta Malacky, ktorým poslanci zaviazali primátora prerokovať situáciu v nemocnici a nedopustiť, aby zdravotné sestry boli nútené podpisovať nevýhodné dodatky k pracovným zmluvám a zároveň, aby preskúmal opodstatnenosť zavedenia jednoeurového poplatku za odbornú ambulantnú starostlivosť.

Ako uviedol Bardún, 96-percentný majoritný akcionár Nemocničnej, a.s., ktorá spravuje malackú nemocnicu, zdravotnícke zariadenie nemá prostriedky na zvýšenie platov sestier. "Snažíme sa to riešiť dočasnými dodatkami k pracovným zmluvám, aby sme neporušili zákon a zároveň nepoložili nemocnicu. Iné kroky by viedli nemocnicu do konkurzu, alebo by nás donútili krátiť prevádzkové hodiny či zavrieť stratové oddelenia, medzi prvými lôžkové oddelenie a pohotovosť."

Dodal, že bývalý minister zdravotníctva Ivan Uhliarik zavádza verejnosť, ak tvrdí, že na zvýšenie platov sestier sú vyčlenené prostriedky v štátnom rozpočte. "Nevieme o tom, že by to bola pravda. Nemôžeme vyčkávať, či dajaké peniaze prídu alebo nie. Dočasný úver si zobrať nemôžeme, lebo sa nedá rátať s akousi formou následného oddlženia. Štát dosiaľ vždy oddlžil len štátne nemocnice, teda tie, ktoré sú v zriaďovateľskej kompetencii ministerstva zdravotníctva. Oblastné nemocnice, ktoré fungujú na náš spôsob, štát nikdy neoddlžoval."

Podľa riaditeľa Nemocnice v Malackách Petra Kalenčíka dosiaľ neprepustili žiadnu zo 147 zdravotných sestier. "Približne polovica z nich situáciu pochopila a dodatky k zmluvám podpísala. Jedno euro príplatku k ambulantnej starostlivosti sa viaže len na nadštandardné služby, ktoré moderná, rekonštruovaná nemocnica poskytuje. Mesačne by išlo asi o 10.000 eur, čo však náklady na zvyšovanie platov sestier nemôže vykryť."

Zástupcovia nemocnice sa zhodli na tom, že ak chcú poslanci v malackom zastupiteľstve zabezpečiť zvýšenie platov sestier, potom by privítali, ak by mesto, ako minoritný akcionár, do nemocnice aj investovalo. "Mesto nám však nepomohlo ani vtedy, keď sme od roku 2004 museli trikrát sanovať prevádzkovú stratu," povedali. Ako príklad vysoko efektívnej spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom uviedli samosprávu Bratislavského kraja, ktorá budovy a pozemky pod nemocnicou vlastní a dala ich do prenájmu na 30 rokov Nemocničnej, a.s. "Od roku 2004 Nemocničná investovala do stavebných úprav 3,6 milióna eur a do prístrojového zariadenia ďalších 8,3 milióna eur. V súčasnosti prebieha ďalšia veľká investícia do nových operačných sál vo výške 2,2 milióna eur. Na investíciách sa podieľa vysokou mierou aj Bratislavský samosprávny kraj," dodal Bardún a pokračoval: "Ako majoritný akcionár nemocnice nemôžem dopustiť jej neúmerné zadlžovanie. Bol by som rád, keby si to uvedomil aj minoritný akcionár mesto Malacky."

Z. Zvolenská nemá informácie o reálnom stave nemocnice v Malackách

Hrozba zatvorenia lôžkového oddelenia a pohotovosti sa netýka iba nemocnice v Malackách. "To je reálny stav v nemocniciach, ktoré nie sú fakultné a univerzitné... V prípade, že nedôjde k riešeniu zo strany štátu, lebo štát a bývalý minister (Ivan Uhliarik, KDH) spôsobil celú túto situáciu, tak my nevylučujeme, že dôjde k rušeniu oddelení a prepúšťaniu nielen sestier, ale aj iných pracovníkov," priblížil súčasný stav v nemocniciach predseda Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.

Kritická situácia v týchto zariadeniach vznikla v dôsledku nezabezpečenia finančných prostriedkov na zákonom stanovené zvýšenie platov zdravotných sestier a lekárov. Podľa Petka museli nemocnice, aby sa vyhli tejto povinnosti, doteraz preradiť do 2500 sestier z pozície zdravotnej sestry na sociálne pracovníčky. "V prípade, že nedôjde k vstupu štátu, tak následne nemocnice, ktoré sú pod samosprávnymi krajmi, súkromné alebo neziskové organizácie, budú musieť pristúpiť k oveľa razantnejším riešeniam," zdôraznil.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská (nominantka Smeru-SD) sa dnes k situácii v malackej nemocnici nevedela vyjadriť. "Nemôžem odpovedať za manažéra, lebo ja nemám tušenie o tom, v akom reálnom stave sa nachádza súčasná platová situácia sestier, koľko skutočne potrebujú na navýšenie platov, v akom účtovníckom stave sa nemocnica nachádza... Ja o skutočnom reálnom stave účtovníctva viem všetko len v štátnych zariadeniach," vysvetlila. Potvrdila však, že nemocnice, o ktorých informácie má, v súčasnosti nie sú v dobrej finančnej kondícii.

Vinu za vzniknutú situáciu podľa nej nesie Uhliarik, ktorý prikázal navýšenie miezd štátnym aj súkromným zariadeniam, hoci neboli v tej chvíli zabezpečené finančné prostriedky. "Podľa nás ide o nesystémové kroky na hranici ústavnosti," doplnil ju Petko, ktorý sa s ministerkou stretol na rokovaní u prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

Právnou cestou legislatívnu zmenu už začala riešiť Slovenská lekárska komora. Tá sa so žiadosťou prešetriť ústavnosť zákona obrátila aj na Generálnu prokuratúru SR. "Pravdepodobne v priebehu zajtrajška (24.4.) ešte doplníme ten podnet... Pôjde v podstate o to, že štát prikáže súkromnému podnikateľovi, koľko má platiť svojim zamestnancom. Keby majiteľovi Slovnaftu štát prikázal, koľko má platiť svojim robotníkom, tak neviem, čo by robili všetci podnikatelia. To je určite nenormálne," priblížil prezident komory Milan Dragula.

Mesto chce situáciu v nemocnici riešiť

Nemocničná a. s., ktorá prevádzkuje Nemocnicu v Malackách, dnes upozornila, že posledné kroky Mestského zastupiteľstva Malacky môžu viesť k uzatvoreniu oddelení a prípadne aj ďalšiemu obmedzovaniu jej služieb.

Mestské zastupiteľstvo o problémoch nemocnice v Malackách rokovalo vo štvrtok 19. apríla. Zaoberalo sa aj zavedením ambulantných poplatkov a problémami súvisiacimi so mzdami zdravotných sestier. Na zasadnutie bol pozvaný aj riaditeľ Nemocničnej a. s. Peter Kalenčík, z účasti sa však ospravedlnil. Mestské zastupiteľstvo vyzvalo riaditeľa Petra Kalenčíka a predsedu BSK Pavla Freša k činnosti na vyriešenie situácie v nemocnici.

"Cieľom v žiadnom prípade nebolo ďalšie vyhrotenie situácie a vyvíjanie nátlaku na vedenie Nemocničnej a. s., ale iniciovanie rokovaní v snahe vyriešiť vzniknutú situáciu. Poslanci ako volení zástupcovia občanov mesta Malacky takto konali najmä na podnet občanov, a to jednak na podnet zdravotných sestier, sťažujúcich sa na situáciu okolo zo zákona vyplývajúceho zvyšovania miezd, a jednak na podnet dôchodcov mesta Malacky, sťažujúcich sa na neúnosnosť zavedených poplatkov za vyšetrenia," uviedla Michaela Janotová z MsÚ v Malackách.

Zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom žiada primátora mesta ako zástupcu akcionára mesta Malacky v predstavenstve Nemocničnej a. s., aby požiadal o zvolanie zasadnutia predstavenstva Nemocničnej a. s., na ktorom by sa rokovalo o vzniknutej situácii. "Toto stretnutie je naplánované na štvrtok 26. apríla," dodala Janotová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: