Zdravotníctvo by malo mať jeden komplexný zákon

Prezident SR Ivan Gašparovič očakáva od novej ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej (nominantka Smeru-SD), že pripraví komplexnú legislatívnu zmenu, ktorá odstráni nekompatibilnosť súčasných zákonov. "Podľa mňa je potrebné urobiť jeden zákon - zákon o zdravotníctve a podľa toho potom postupovať," zdôraznila hlava štátu po stretnutí so šéfkou rezortu zdravotníctva, zástupcami nemocníc, lekárov a zdravotníckych odborov.

Navrhovanú zmenu podporujú aj zástupcovia zdravotníkov a nemocníc. "Navrhujeme, aby šestica zákonov bola nakoniec integrovaná výhľadovo do jedného zákona. Myslíme si, že tieto zákony boli už toľkokrát novelizované a sú natoľko rozporuplné, že nie sú dobré," potvrdil šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.

Zdravotníctvu podľa hlavy štátu tiež chýba dostatočná transparentnosť, reálna cenová politika a nedoriešené sú aj vzťahy súkromných a regionálnych nemocníc. "Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má určité svoje kompetencie a ja som presvedčený, že ich nevyužíva tak, ako by mal. Alebo možno treba hľadať, či nepotrebuje aj iné kompetencie - zvýšené vo vzťahu k poisťovniam, pretože tu, myslím si, že úrad nekoná tak, ako by mal," doplnil Gašparovič. Osobne by podporil aj znižovanie počtu zdravotníckych zariadení na Slovensku.

Hlavnou témou dnešného rokovania bola situácia, ktorá vznikla v zdravotníctve pre nedostatok financií na pokrytie zákonom stanoveného zvyšovania platov zdravotníkov. Ministerka však aj dnes odmietla prezradiť svoje riešenie. Konkrétne návrhy chce najprv predostrieť v utorok (24.4.) na rokovaní so zástupcami komory sestier. "Pevne verím, že situácia sa stabilizuje nielen na krátky čas, ale ponúkame systémové riešenia," povedala.

Sestry by podľa nej mali dostať na výber z niekoľkých možností, s ktorými už predbežne súhlasili aj zamestnávatelia. "Všetky kroky, ktoré naďalej ideme podnikať, sú v tom, aby zamestnávatelia reálne získali možnosť bez finančného kolapsu, plniť zákonné požiadavky. Zároveň budeme výrazne žiadať, aby sestry boli znovu sestrami na plný úväzok," doplnila.

Zložitosť súčasnej situácie potvrdil aj prezident Slovenskej lekárskej komory Marián Dragula. "Dodnes sa presne nevie, o koľko treba zvýšiť zdroje na platy sestier a lekárov," poukázal. Riešenia, ktoré predkladá nová ministerka Zvolenská, však podľa neho môžu pomôcť vyriešiť vzniknuté finančné problémy.

"Návrhy, ktoré vychádzajú od pani ministerky môžu situáciu riešiť, ale je to beh na dlhé trate," doplnil Petko. Dnes je podľa neho situácia rovnaká, ako bola pred niekoľkými mesiacmi a nemocnice, ktoré nie sú fakultné alebo univerzitné, na zvyšovanie platov nemajú peniaze. "Všetky opatrenia, ktoré sa momentálne riešia, smerujú k tomu, aby tento kolaps bol odvrátený, ale počkajme si ešte pár dní a uvidíme, ako to bude reálne," uzavrel.

Stanovisko predsedu ÚDZS k vyhláseniam prezidenta republiky

Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len "úrad") Ján Gajdoš reaguje na včerajšie vyhlásenia prezidenta republiky na stretnutí s ministerkou zdravotníctva a ďalšími predstaviteľmi z oblasti zdravotníctva.

Prezident Ivan Gašparovič sa na adresu úradu vyjadril slovami: "Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má určité svoje kompetencie a ja som presvedčený, že ich nevyužíva tak, ako by mal."

"Je mi to ľúto, ale takéto vyjadrenie zrejme vyplýva z neznalosti zákonných kompetencií a činnosti úradu. Úrad má jasne určené zákonné kompetencie, ktoré v plnom rozsahu vykonáva nielen voči zdravotným poisťovniam, ale voči všetkým účastníkom systému. Navyše, úrad aktívne pristupuje k realizácii nových, dôležitých systémových krokov v zdravotníctve (nový systém prerozdelenia /PCG/, nový systém financovania nemocníc /DRG/ a iné).

Komplexné a dôsledné plnenie úloh je úradom preukázané v každoročne predkladanej správe o činnosti úradu a správe o vykonávaní verejného zdravotného poistenia.

Ak majú byť nedostatky v rezorte riešené aj prostredníctvom úradu, opakovane konštatujeme, že treba jeho zákonné kompetencie posilniť, predovšetkým v arbitrážnej činnosti.

Úrad priebežne upozorňuje MZ SR na potrebu zákonných úprav, ktorú zisťuje v praxi pri svojej práci a tiež uverejňuje odporúčania na systémové zmeny prostredníctvom správy o stave verejného zdravotného poistenia. 

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: