Degenerácia makuly – vážne ochorenie očí

Degenerácia makuly – vážne ochorenie očí
Zdroj: bigstockphoto.com

Degenerácia makuly je ochorenie oči, ktorého výskyt narastá vekom. Označuje sa tiež ako vekom podmienená degenerácia makuly a používa sa skratka VPDM. Príčiny ochorenia nie sú známe. Odhaduje sa, že rôznou formou ochorenia trpí iba v USA asi 8,5 miliónov ľudí nad 40 rokov. Neskoré štádia, ktoré sú spojené so stratou zraku, sú najčastejšou príčinou praktickej slepoty u ľudí vo veku nad 50 rokov v rozvinutých krajinách. Lekári o nej hovoria ako o epidémii civilizovaného sveta.

Pri VPDM je postihnutá makula - žltá škvrna - miesto najostrejšieho videnia, ktorá sa nachádza v centre sietnice, čo je na svetlo citlivé tkanivo, ktoré vystiela vnútornú stenu očnej gule. Sietnica prijíma obrazy predmetov z prostredia a vysiela ich v podobe impulzov do mozgu. Makula zabezpečuje ostré, priame videnie a umožňuje rozoznávať jemné detaily, ako spoznávať tvare, riadiť auto, čítať alebo pozerať televíziu. S poškodením makuly môže dôjsť k významnej a výraznej strate zraku. Najčastejšie strata zraku začína na jednom oku. Keďže zdravé oko kompenzuje stratu zraku druhého oka, degenerácia makuly v počiatkoch prebieha nepozorovane. V mnohých prípadoch dôjde v krátkom čase k postihnutiu aj druhého oka.

Dve formy VPDM

Tieto dve formy pokročilého ochorenia sa označujú ako suchá a vlhká forma VPDM. Drúzy, ktoré sa dlhodobo vyskytujú vo včasnom štádiu pravdepodobne spôsobia, že makula sa stenčí (stane sa atrofická) a prestane fungovať. Takýto stav zodpovedá suchej forme ochorenia a môže spôsobiť, že ľudia zistia výpady - slepé miesta v centrálnom videní. Vlhká forma, ktorá je zriedkavejšia, je však zodpovedná u 90 percent postihnutých za ťažkú stratu zraku. Vlhká forma je zapríčinená prerastaním abnormálnych krvných ciev z cievneho obalu oka cez pigmentovú vrstvu sietnice do subsietnicového priestoru. Keďže z týchto abnormálnych ciev uniká tekutina a krv do okolitých tkanív na zadnej stene oka, začnú sa tvoriť jazvy a dochádza k strate zraku.

Ako zistiť VPDM?

Vo včasných štádiách ochorenia touto formou postihnutý môže mať zahmlené videnie alebo vidí veci zdeformované, vlnité. Jednoduchým a účinným testom, ktorým je možné zistiť jemné zmeny sprevádzajúce VPDM je vyšetrenie pomocou Amslerovej mriežky - túto jednoduchú pomôcku je možné dostať od očného lekára a doma sa pravidelne otestovať či nedochádza k zmenám, na ktoré je potrebné lekára upozorniť pri návšteve ambulancie. Mnohí pacienti s drúzami vo včasnom štádiu degenerácie makuly nemajú žiadne prejavy, ktoré by boli zistiteľné pomocou vyšetrenia Amslerovou mriežkou, preto odporúčame pravidelné očné kontroly u ľudí nad 40 rokov. Je potrebné vedieť, že suchá forma VPMD s nálezom drúz, sa môže zmeniť na vlhkú formu. Takisto dôležité je sledovať zmeny videnia na každom oku zvlášť, zakrytím raz jedného a potom druhého oka.

Kto je ohrozený

Výskumy potvrdili, že ochorenie postihuje populáciu nad 50 rokov, ženy, ľudí so svetlou pokožkou a modrými očami, fajčiarov. Jej rozvoj podporujú poruchy tukového metabolizmu, cukrovka, artérioskleróza, hypertenzia, obezita a zlý životný štýl. Ohrození sú ľudia s nízkym príjmom antioxidantov a pacienti s pozitívnou rodinnou anamnézou VPDM.

Prevencia

Ak sa chceme vyhnúť tomuto ochoreniu, treba predovšetkým konzumovať vyváženú stravu, bohatú na antioxidanty, nefajčiť, dávať si pozor na hmotnosť, chrániť oči pred dlhodobým intenzívnym slnečným žiarením. Odporúča sa pravidelný príjem doplnkov výživy s obsahom luteínu.

Liečba

Sú dva druhy liečby tohto ochorenia. Jedna z nich je laserová fotokoagulácia. I keď táto metóda neupraví stratený zrak, uzatvorí cievy prepúšťajúce tekutiny a potlačí ich rast vo vybraných prípadoch. Tým sa predchádza ďalšiemu poškodeniu zraku v malom percente prípadov vlhkej formy VPDM. U laserovej fotokoagulácie laser vyžaruje koncentrovaný lúč svetla s vysokou energiou. Keď tento svetelný lúč príde do styku s ošetrovanými tkanivami zmení sa energia na teplo, ktoré zničí zmenené krvné cievy. Následkom toho vzniká jazva v ošetrenom mieste a zároveň slepé miesto v zornom poli, ktoré zostáva natrvalo. Je to následkom toho, že pri laserovej fotokoagulácii dochádza k poškodeniu tkaniva sietnice, ktorá sa nachádza nad ložiskami. Takéto poškodenie zraku je však menej rozsiahle ako prípadná strata zraku, ku ktorej by došlo, ak by pacient nebol liečený.

Fotodynamická liečba

Nový spôsob liečby vlhkej formy VPDM je fotodynamická liečba. Pri tejto sa podáva do žily liek s účinnou látkou, ktorá sa aktivizuje svetlom. Akonáhle sa účinná latka dostane do sietnice, je aktivovaná studeným laserovým svetlom (laserové žiarenie), ktoré nespáli sietnicu. Tu vytvorí uzáver bez toho, že by došlo k poškodeniu sietnice, ktorá sa nachádza nad postihnutým miestom. Zmenené krvné cievy sa môžu objaviť znovu za niekoľko mesiacov. Ak je to potrebné liečbu možno opakovať v trojmesačných intervaloch.

Kto pomôže?

Iba očný lekár - špecialista je schopný určiť túto diagnózu, preto je potrebné ho navštíviť pri akomkoľvek podozrení. Je to dôležité, pretože vlhká forma VPMD môže poškodiť zrak veľmi rýchlo. Každý nad 40 rokov by sa mal pravidelne podrobiť vyšetreniu u očného lekára. Tiež by si mal pravidelne robiť samovyšetrenie pomocou Amslerovej mriežky v období medzi vyšetreniami. Pretože sa zistil rodinný výskyt VPDM odporúčajú sa častejšie kontrolné vyšetrenia u osôb s výskytom ochorenia u rodinných príslušníkov. Akonáhle bolo ochorenie zistené, správna diagnostika vyšetrenie fluoresceinovou angiografiou, a liečba môže obmedziť stratu zraku na menšiu oblasť ako bez liečby. Preto, ak máte akékoľvek príznaky, ktoré by mohli nasvedčovať tomuto ochoreniu, okamžite navštívte očného lekára.

Autor článku: MUDr. Jaroslav Hasa, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: