Relaxačné týždňovky ligy proti rakovine satešia záujmu pacientov

Relaxačné týždňovky ligy proti rakovine satešia záujmu pacientov
Zdroj: bigstockphoto.com

Deň narcisov a možnosť uchádzať sa o 2% dane z príjmu sú pre Ligu proti rakovine nosné aktivity, vďaka ktorým môže realizovať projekty a programy pre onkologických pacientov. Jedným z projektov určeným pre onkologických pacientov po liečbe sú RELAXAČNÉ TÝŽDŇOVKY. Tento rok sa ich v mesiacoch máj až október zúčastní 289 pacientov z celého Slovenska.

Relaxačné týždňovky sú projektom Ligy proti rakovine realizovaným v rámci psychosociálnej podpory pacientom. Ich cieľom je pomôcť onkologickým pacientom po liečbe načerpať nové sily a poskytnúť plnohodnotnú podporu pri návrate do „bežného“ života.

Tento rok sa uskutoční už IV. ročník „Relaxačných týždňoviek“. Pre rastúci záujem pridala Liga proti rakovine dva termíny pre záujemcov nad 55 rokov.  Celkovo sa uskutočnia tri turnusy  pre pacientov do 55 rokov: 19.5. – 25.5.2012 Dudince, 18.8 – 24.8.2012  Štrba, 1.10. – 7.10.2012 Podkylava.  Týždňovky pre pacientov nad 55 rokov sa uskutočnia v termínoch 18.6. - 24.6.2012 v Štrbe a 15.9. – 21.9.2012 v Dudinciach.

Prihláška na pobyt je k dispozícii v Centrách pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave, Martine, Košiciach, na POKO oddeleniach v okresných mestách, web stránke www.lpr.sk.  

O program sa počas celého pobytu starajú animátori z Ligy proti rakovine. Pripravené sú výlety a turistické prechádzky, možnosť využitia bazénov, víriviek či sauny v rámci relaxácie, rôzne formy arteterapie ako maľovanie na sklo, či servítková metóda zdobenia, ale aj diskusie s lekárom – psychológom či onkológom.

Onkologickí pacienti sa môžu prihlásiť ešte na termín realizovaný v septembri - Dudince a v októbri - Podkylava. V prípade záujmu o pobyt v Dudinciach je potrebné poslať prihlášku do 6. augusta, do 17. augusta v prípade záujmu o pobyt v Podkylave. Viac informácii na www.lpr.sk.

Pre onkologických pacientov z organizačných zložiek LPR SR organizuje Liga proti rakovine už 12-ty rok „Rekondičné pobyty“. Určené sú predovšetkým pre pacientky po rakovine prsníka, prvé pobyty začínajú o mesiac.

Tento rok sa relaxačných a rekondičných pobytov zúčastní takmer 800 onkologických pacientov zo všetkých regiónov Slovenska.

Autor článku: LPR

Dátum zverejnenia: