Optimalizácia nemocníc má pokračovať

Vláda Roberta Fica bude ďalej pokračovať v optimalizácii verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými sú zdravotné poisťovne povinné uzavrieť zmluvy. Vyplýva to z národného programu reforiem, ktorý dnes schválila vláda SR. Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská už avizovala, že odstraňovať sa má prioritne duplicita.

Hlavnými výzvami v oblasti zdravotníctva má byť zefektívnenie výdavkov na zdravie, zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zlepšenie jej kvality pre všetky skupiny obyvateľstva. Vláda chce prijať kroky, ktoré zlepšia prístup znevýhodnených skupín k zdravotným službám v nadväznosti na už prijatý ochranný limit na lieky pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých, čím sa má posilniť sociálny aspekt v zdravotníctve.

Zvýšiť sa má tiež transparentnosť zaraďovania poistencov na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti do zoznamu zdravotnej poisťovne. Čakacie listiny budú podľa programu reforiem vytvorené pre tie diagnostické a terapeutické výkony, ktoré budú poskytnuté viac než tri mesiace od indikácie. Čakacie lehoty budú poisťovne povinné zverejňovať podľa jednotlivých poskytovateľov, čím sa má umožniť ich porovnateľnosť.

Vláda chce okrem toho podporovať zvyšovanie kvality v zdravotníctve prostredníctvom zavedenia zrozumiteľného systému merania kvality a akreditácie poskytovateľov vrátane nemocníc. Plánuje tiež dohliadnuť na realizáciu liekovej reformy či dokončiť zavedenie DRG či nového spôsobu prerozdeľovania poistného medzi poisťovňami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: