ÚDZS uložil vlani poskytovateľom ZS pokuty vo výške 177.000 eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uložil vlani poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ZS) 73 pokút vo výške 177.000 eur. V ďalších 66 prípadoch návrhy na pokuty pre nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti postúpil na ministerstvo alebo samosprávny kraj. Vyplýva to zo správy o činnosti ÚDZS, ktorú dnes vláda SR vzala na vedomie.

ÚDZS vlani pokutoval aj poistencov. Tým uložil spolu s platiteľmi poistného za porušenie alebo nesplnenie povinností ustanovených príslušnými právnymi predpismi pokuty vo výške viac ako 1,9 milióna eur. Z nich sa doteraz uhradilo 700.000 eur.

Najčastejším problémom v tejto oblasti býva neuhrádzanie preddavkov na zdravotné poistenie včas a v správnej výške. Platitelia poistného si tiež neplnia povinnosť vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného, ako aj oznámiť zmenu platiteľa týkajúcu sa jeho poistencov a ich počtu. Medzi časté porušenia povinností zo strany poistencov patrí nevrátenie preukazu pri zmene poisťovne či neoznámenie skutočnosti rozhodujúcej pre vznik povinnosti štátu platiť poistné.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: