V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť ARO klesla o 5,4 percenta

V 17. kalendárnom týždni bolo hlásených 42.518 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1441,9/100.000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 5,4 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom, najnižšia v Trenčianskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí. TASR o tom informoval Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 954 osôb, čo predstavuje 2,2 percenta zo všetkých ARO. Ochorenia hlásilo 61 percent lekárov pre deti a dorast a 51 percent praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v  Nitrianskom kraji a najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 17. kalendárnom týždni hlásených 4498 ochorení (chorobnosť 152,5/100.000 osôb), čo predstavuje 10,6 percenta z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k poklesu chorobnosti o 13,4 percenta. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

V 17. kalendárnom týždni bol z dôvodu zvýšeného výskytu ARO a CHPO prerušený výchovno-vzdelávací proces v jednej materskej škole a v jednej základnej škole v Trnavskom kraji, v jednej základnej škole v Žilinskom kraji, v jednej materskej škole a v štyroch základných školách v Prešovskom kraji.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: