Celoslovenská zbierka Slovenského Červeného kríža

Najstaršia humanitárna organizácia volá ľudí dobrej vôle k spolupráci - zapojme sa do celoslovenskej zbierky Slovenského Červeného kríža Spolu pomôžeme! Slovenský Červený kríž vyhlásil celoslovenskú zbierku ako výzvu pre slovenskú spoločnosť na podporu aktivít v oblasti prvej pomoci, zdravotnej výchovy a sociálnych služieb. Zbierka bude prebiehať v dňoch 2. – 20. mája 2012 v mestách a obciach na celom Slovensku.

Každoročne v máji si Slovenský Červený kríž pripomína Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Červený kríž od svojho vzniku slúži odkázaným na ľudskosť. Na ľudskosť všetkých, ktorí žijú s vedomím, že „nikto z nás nie je ostrovom samým pre seba“.

Oslavujeme, oceňujeme a vyzdvihujeme ľudí výnimočných tým, že ich zaujíma problém človeka v jeho blízkosti. Našou snahou je, aby takýchto ľudí si všimli všetci v mikrosvete, v ktorom spoločne žijú. Naším cieľom je spájať ľudí dobrej vôle – spoločne pomáhať. Preto aj výťažok tohtoročnej zbierky, bude svedectvom Vašej účasti v spoločnej snahe. Na celom území Slovenska využitý na podporu aktivít v oblastiach:

Prvá pomoc a zdravotná výchova

 • Výchova a výučba prvej pomoci v predškolských zariadeniach, na školách aj pre verejnosť;
 • Príprava trénerov prvej pomoci na stredných školách;
 • Organizovanie súťaží prvej pomoci na lokálnej aj národnej úrovni;
 • Príprava a zabezpečovanie humanitárnych jednotiek;
 • Realizovanie projektov prevencie v oblasti HIV/AIDS;
 • Zabezpečovanie školení plavcov – záchranárov pre dozor na vodných plochách.

Sociálna činnosť

 • Prevádzkovanie sociálnych zariadení - denné, týždenné a nepretržité stacionáre;
 • Zabezpečovanie domácej opatrovateľskej služby, profesionálnych opatrovateliek, dobrovoľných opatrovateliek SČK;
 • oskytovanie obedov, príp. celodennej stravy pre seniorov v stravovacích zariadeniach SČK;
 • Preprava imobilných pacientov k lekárovi v rámci Prepravnej služby SČK;
 • Príležitostné pripravovanie potravinových balíčkov pre ľudí v hmotnej núdzi;
 • Zabezpečovanie sprievodu k lekárovi, výber liekov v lekárni a pod. prostredníctvom
 • asistenčných služieb SČK;
 • Poskytovanie sociálneho poradenstva.
 • Podporiť Červený kríž znamená podporiť ochranu duševného a fyzického zdravia každého jednotlivca, znamená rozvíjať empatiu, spolupatričnosť a zodpovednosť za osud iných.

Autor článku: SČK

Dátum zverejnenia: