Prvú transplantáciu pečene v SR uskutočnili v Banskej Bystrici

Lekársky tím Rooseveltovej nemocnice V Banskej Bystrici uskutočnil prvú transplantáciu pečene na Slovensku pred 15 rokmi 2. mája 1997. Transplantačný program znamená jedinú záchranu pre pacientov s konečným zlyhaním pečene.

Viac ako osemhodinovú operáciu vykonal tím lekárov pod vedením vedúceho transplantačného centra (TC) Rooseveltovej nemocnice MUDr. Ľudovíta Lacu, spolupracoval aj vedúci TC ostravskej Fakultnej nemocnice MUDr. Rudolf Michalský.

Pacientka trpela ťažkou cirhózou pečene a podľa prognózy lekárov by jej bez transplantácie zostávalo len niekoľko mesiacov života. Darcom orgánu bol 26-ročný muž. Banskobystrickým lekárom orgán poskytla bratislavská Dérerova nemocnica.

Vtedy 56-ročná pacientka však zomrela 17. mája 1997. Príčinou smrti bola sepsa s následným zlyhaním krvného obehu. Smrť pacientky bola smutnou udalosťou pre rodinu, ale zároveň úspechom medicíny. Pacientka prežila 15 dní, pričom mala vynikajúcu starostlivosť zo strany lekárov i stredného zdravotného personálu. Bezprostredný pooperačný priebeh bol dobrý, pečeň začala fungovať a plnila si svoju funkciu.

V poradí druhú transplantáciu pečene v SR uskutočnil špeciálny tím odborníkov 16. mája 1997 v transplantačnom centre Fakultnej nemocnice v Bratislave. Pacient však na druhý deň zomrel. Operačný výkon bol vykonaný na vysokej odbornej a teoretickej úrovni, u príjemcu však došlo k poruche hemokoagulácie (zrážanie krvi), ktorá viedla k protrahovanému pooperačnému šoku. Pohlavie a vek pacienta, ako aj to, či transplantovaná pečeň pochádzala od darcu zo SR alebo zahraničia nemocnica odmietla špecifikovať.

Lekári Fakultnej nemocnice s Poliklinikou (FNsP) akademika Ladislava Dérera v Bratislave v spolupráci s transplantačným centrom Univerzitnej nemocnice AKH vo Viedni (Rakúsko) transplantovali vo februári 2001 pečeň 45-ročnému pacientovi, ktorý trpel ťažkou cirhózou pečene. V marci bol pacient prepustený do domácej starostlivosti.

Transplantácia pečene je jednou z najťažších operácií v medicíne. Preto si vyžaduje kvalitnú tímovú prácu chirurgov, anestéziológov, hepatológov, hematológov a odborníkov z ďalších odborov, bez ktorých takýto výkon nie je možné realizovať. Keďže poškodená pečeň pacienta je nefunkčná, pacient má metabolické problémy, problémy so zrážaním krvi a ďalšie. Starostlivosť o pacienta je preto počas operácie, ale aj po nej mimoriadne náročná. Transplantáciu pečene potrebujú väčšinou pacienti s autoimúnnymi ochoreniami a tí, ktorých postihla vírusová hepatitída B alebo C, ako aj tí, ktorým pečeň zničil alkohol. U takýchto pacientov sa však zákrok zrealizuje iba v prípade, že minimálne pol roka abstinujú.

Na Slovenku sa v roku 2011 transplantovalo 19 sŕdc, 25 pečení a 132 obličiek. Vo Fakultnej nemocnici F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici sa v septembri 2011 uskutočnila päťdesiata transplantácia pečene. Vo februári 2011 vzniklo na Slovensku združenie Transplantovaná pečeň. Združuje pacientov s transplantovanou pečeňou.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: