Žiaci pijú do opitosti, fajčia v 11 rokoch a v škole sa im nepáči

Slovenskí školáci majú naďalej problém s alkoholom a fajčením. Žiaci na základných školách pijú v 15 rokoch až do opitosti a začínajú s fajčením už vo veku 11 rokov. Potvrdila to Národná správa o zdraví na základe prieskumu v roku 2009/2010 v rámci medzinárodného projektu Health Behaviour in SchoolAged Children (HBSC). Výsledky dnes prezentovali jej riešitelia v Košiciach. Po štyroch rokoch sa opäť pýtali 8500 školákov vo veku 11, 13 a 15 rokov z celého Slovenska zo všetkých typoch škôl. Štúdia porovnala výsledky v 40 krajinách.

"V niektorých aspektoch vychádza Slovensko veľmi pozitívne, v niektorých veľmi negatívne. Napr. v sexuálnom správaní, v tom sa naozaj držíme veľmi dobre," zhodnotila hlavná riešiteľka Andrea Madarasová Gecková z Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Negatívne je zistenie, že slovenskí školáci majú horší postoj k škole ako ich rovesníci v iných krajinách. Riešitelia odhadujú, že za tým je pravdepodobne horšie vybavenie škôl, ale napríklad aj problémy so šikanou. Pozitívne je však, že sa cítia relatívne spokojní a šťastní. Sú aj dostatočne aktívni.

"Paniku by sme mali robiť kvôli tomu, že pijú nadmerne. Teda ak pijú, tak pijú až do opitosti, čo by sa v tomto veku nemalo stávať. A túto skúsenosť má každý tretí školák vo veku 15 rokov, ktorý sa už aspoň raz opil," upozornila Madarasová Gecková. Samotný alkohol je podľa nej aktuálne celoeurópskym problémom, rebríček vedú podľa výskumu českí žiaci. Ako najlacnejší a najdostupnejší alkoholický nápoj uvádzali slovenskí školáci pivo. Slovenské dievčatá začínajú vo fajčení dobiehať svoje české rovesníčky, ktoré už fajčia viac ako chlapci.

Štúdia porovnávala aj jednotlivé regióny na Slovensku. Zistila, že kým na východe je najvyšší výskyt fajčenia, na západe krajiny je problémom šikanovanie. Častými a závažne vnímanými problémami škôl sú vandalizmus, záškoláctvo, fyzické konflikty a šikanovanie medzi žiakmi, ako aj verbálne útoky žiakov voči učiteľom.

Expert v oblasti zdravotných politík Gabriel Guliš upozornil, že sa zhoršuje trend v posledných štyroch rokov aj v spotrebe sladených nápojov. Z 10 školákov trpelo nadváhou alebo obezitou jedno dievča a dvaja chlapci. Guliša znepokojil aj ich pokles celkovej pohybovej aktivity. Jeho kolega Tomáš Szalay sa domnieva, že najúčinnejšou zbraňou je prevencia, ocenil v tomto prípade, že existujú merateľné dáta. Výsledky národného prieskumu zaslali riešitelia všetkým relevantným slovenským orgánom, vrátane ministerstva školstva a zdravotníctva, tiež všetkým základným školám. Očakávajú minimálne diskusiu.

Celý priebeh výskumu na Slovensku v rámci medzinárodnej štúdie HBSC financovala Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach z vlastných zdrojov a podporený bol Národnou kanceláriou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: