Európska asociácia pre depresiu poslala otvorený list EP a politikom

V deň Sviatku práce spúšťa Európska asociácia pre depresiu (EDA) rozsiahlu kampaň v rámci EÚ urobiť z boja proti depresii na pracovisku európsku prioritu a presviedča verejnosť, aby ukázala svoju podporu tejto dôležitej veci. EDA spustila kampaň "Otvoreným listom" adresovaným členom Európskeho parlamentu a politikom, v ktorom žiada, aby sa depresia stala prioritou vo všetkých politikách týkajúcich sa pracovníkov, najmä v pripravovanej Stratégii EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (2013-2020).

Viac než jeden z 10 občanov EÚ trpí v určitej fáze svojho života depresiou s bežne sa vyskytujúcimi spoločnými príznakmi, ako je porucha pozornosti, strata pamäte a problémy pri plánovaní a rozhodovaní (až 94 % z tých, ktorí trpia depresiou, tieto príznaky pociťujú). Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je depresia jedným z najvysiľujúcejších stavov a predpokladá sa, že ťarcha depresie sa do roku 2030 stane najväčšou príčinou invalidity.

Významné sú aj spoločensko-ekonomické náklady na depresiu a v širšom rozsahu aj jej dopad na rodiny, zdravotnícke systémy, spoločnosť a ekonomiku. Hmotné náklady na poruchy nálady v Európe boli v roku 2010 odhadované na 113,4 miliardy €, pričom úplná záťaž ešte ocenená nebola. Väčšinu nákladov (72 miliárd € / 63 %) v podstate tvoria nepriame náklady, ako je strata produktivity; napr. nižší výkon v práci a pracovná neschopnosť. Navyše diagnóza sa určí len pri polovici všetkých pacientov a iba polovica všetkých pacientov s určenou diagnózou dostane adekvátnu liečbu.

Dr. Vincenzo Costigliola, prezident EDA, povedal: "Keďže depresiou trpí 20 miliónov Európanov v produktívnom veku, prekonanie závažnej ekonomickej krízy a demografickej krízy, ktorá nás čaká a boj proti depresii na pracovisku sú dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Vyzývame verejnosť, aby sa pridala k našej kampani urobiť z tejto záležitosti európsku prioritu."

O Európskej asociácii pre depresiu (EDA)

EDA je alianciou organizácií, pacientov, výskumníkov a zdravotníckych pracovníkov zo 17 krajín Európy. Každý rok EDA organizuje Európsky deň depresie na zvýšenie povedomia v Európe. Sponzormi EDA sú Európska lekárska spoločnosť, Medzinárodná vedecká spoločnosť, Centro Lombardo Recuperi Industriali, L.A. Nuova Stampa a H. Lundbeck A/S.

Zdroj: Európska asociácia pre depresiu (EDA)

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: