Zdravotníci volajú po dofinancovaní rezortu

Profesijné a stavovské organizácie v zdravotníctve opätovne volajú po dofinancovaní systému zdravotníctva, ako aj odvrátení jeho prípadného kolapsu. Ich zástupcovia sa na svojom dnešnom stretnutí zhodli, že si cenia kroky ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej, napriek tomu žiadajú naplnenie ich požiadaviek.

Zdravotníci tiež chcú, aby sa od budúceho roka zvýšila sadzba za poistencov štátu na 5,5 percenta z vymeriavacieho základu. Taktiež volajú po uvedení platby za výkon a poskytnutú zdravotnú starostlivosť do praxe na všetkých úrovniach systému. Zároveň žiadajú zabezpečiť zákonnú povinnosť zdravotných poisťovní plniť uvedené podmienky.

Chcú tiež zmeny "nevhodných" zákonov, ktoré mali byť za minulej vlády prijaté bez akceptovania odborných pripomienok stavovských, odborových a profesijných organizácií.

Uvoľnenie 50-miliónovej rezervy je prvým krokom stabilizácie zdravotníctva

Lekárske odborové združenie (LOZ) víta zámer ministerstva zdravotníctva uvoľniť 50-miliónovú rezervu vlády na pokrytie mzdových nárokov zdravotných sestier a lekárov pre zdravotné poisťovne. Je to však podľa nich len prvý krok k stabilizácii situácie v slovenskom zdravotníctve.

"LOZ bude pozorne sledovať, ako naložia zdravotné poisťovne s  poskytnutými financiami a v prípade akýchkoľvek podozrení bude o tom informovať ministerstvo zdravotníctva, ako aj verejnosť," prisľúbil predseda zduženia Peter Visolajský.

Rezerva podľa sa neho nesmie použiť iba na uspokojenie mzdových nárokov zdravotných sestier pracujúcich v nemocničných zariadeniach, ale aj sestier zamestnaných u súkromných ambulantných lekárov. "Keď sa tak nestane, súkromné ambulancie nebudú schopné zabezpečiť upravenie mzdy zdravotných sestier podľa intencií zákona. Hrozí, že odchodom zdravotných sestier z odborných ambulancií za lepšími mzdovými podmienkami dôjde k výraznému zníženiu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti," dodal Visolajský.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: