Rotary kluby prispeli na prístroje pre DFN v B.Bystrici a DD a DSS vo V.Krtíši

Zdravotnícku techniku, ktorá pomôže pacientom Detskej fakultnej nemocnice v B. Bystrici a klientom Domova dôchodcov (DD) a Domova sociálnej starostlivosti (DSS) vo V. Krtíši, nakúpia v najbližších dňoch pracovníci týchto zariadení z grantu francúzskeho, nemeckého a slovenského Rotary klubu. Príspevok vo výške 25.000 eur si obe zariadenia rozdelia približne rovnakým dielom.

"Iniciátorom tohto na Slovensku výnimočného grantu je Francúz Lucien Caoduro, ktorý podniká a žije na Slovensku," povedal TASR Vojtech Žilinčan z Rotary clubu Zvolen.

Caoduro je dlhoročným členom Medzinárodného spoločenstva lietajúcich Rotariánov, ktorého členovia venujú svoj čas, finančné prostriedky a lietadlá na dodávku zdravotníckeho materiálu, nástrojov či dokonca orgánov na transplantáciu do blízkych i vzdialených oblastí sveta. "Členovia spoločenstva navštívili Rotary club vo Zvolene pred dvoma rokmi a odvtedy sa snažia Slovensku všemožne pomôcť," pripomenul Žilinčan.

Detská fakultná nemocnica v B. Bystrici si z daru vylepší svoje prístrojové vybavenie. Podľa prednostky Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Evy Bubanskej, pomôžu im najmä infúzne pumpy, pulzné oximetre, ale aj moderné transportné lôžko.

DD a DSS vo V. Krtíši nakúpi zase zariadenia, ktoré sú potrebné k vytvoreniu tzv. Snoezelen centra. Jeho cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov u osôb s rôznymi zdravotnými poruchami.

Na tzv. Matching grant prispeli Rotary Cluby Valenciennes-Escaut z Francúzska, Rotary Club z Wuppertalu z Nemecka, Rotary Club Zvolen a Rotary International.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: