Pri prírodných kúpaliskách sa majú objaviť informačné tabuľky o vode

Pri prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľov, teda vodách určených na kúpanie, by sa od augusta mali objaviť informačné tabule o danej vode. Umiestňovať by ich tam mali podľa návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou SR preberá európsku legislatívu, obce. Predpokladá sa, že to bude mať v tomto roku na rozpočty samospráv dopad vo výške 5100 eur. Takúto povinnosť by mali mať aj prevádzkovatelia prírodných a umelých kúpalísk.

Prírodným kúpaliskom sa podľa návrhu právnej normy môže stať voda určená na kúpanie iba v prípade, ak má prevádzkovateľa. Takýmto kúpaliskom sú napríklad bratislavské Zlaté piesky. Tá časť vôd určených na kúpanie, ktorá je dlhodobo bez prevádzkovateľa, naopak, nebude môcť byť označovaná ako prírodné kúpalisko. Takýmto prípadom je napríklad bratislavské Vajnorské jazero.

Monitoring vôd určených na kúpanie budú mať aj naďalej na starosti úrady verejného zdravotníctva. Tie budú raz ročne predkladať aj správu za predchádzajúcu kúpaciu sezónu. Okrem toho budú musieť na svojich webových stránkach zverejňovať informácie o kvalite takýchto vôd. Rovnako majú robiť aj v prípade prírodných a umelých kúpalísk.

Cieľom právnej normy je zosúladenie slovenskej legislatívy s európskou, kde Slovensku nedostatky vyčítala Európska komisia. Pre úplnú transpozíciu sa vydá v zmysle pripomienok komisie aj nové nariadenie vlády SR o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie. Vypracovaný bude aj nový všeobecne záväzný právny predpis pre prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská, ktorý nahradí platnú vyhlášku ministerstva zdravotníctva. Návrh ešte musí odobriť vláda, parlament a podpísať prezident.

Medzi prírodné kúpaliská by tento rok malo patriť 33 lokalít

Počas nadchádzajúcej kúpacej sezóny by ľudia mali mať na Slovensku k dispozícii 33 prírodných kúpalísk. Najviac, deväť je ich v Banskobystrickom kraji. Naopak najmenej, jedno, je v Žilinskom kraji. Vyplýva to z návrhu zoznamu vôd vhodných na kúpanie z dielne Úradu verejného zdravotníctva SR. Verejnosť ho môže pripomienkovať do konca týždňa.

Oficiálny začiatok kúpacej sezóny na Slovensku je spravidla stanovený na 15. jún a koniec na 15. september. Skutočný začiatok, ale aj ukončenie prevádzky si na prevádzkovaných kúpaliskách určuje prevádzkovateľ v závislosti od počasia a pripravenosti kúpaliska na prevádzku, kvality vody, technického stavu a návštevnosti kúpaliska. Dĺžka kúpacej sezóny bola v roku 2011 upravená na 15 lokalitách. Celkovo mali vlani ľudia k dispozícii 34 prírodných kúpalísk.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: