Prevencia prenosu infekčných ochorení v stomatologickej praxi

Prevencia prenosu infekčných ochorení v stomatologickej praxi
Zdroj: bigstockphoto.com

Významnou súčasťou stomatologickej praxe je prevencia a kontrola infekčných ochorení a pravidelné informovanie stomatologických pracovníkov. Okrem lekárov, sestier a technikov sú infekčnému materiálu vystavení aj samotní pacienti. Prenosu infekčných ochorení z pacienta na pacienta, z pacienta na stomatologického pracovníka a opačne je potrebné zabrániť a najviac minimalizovať možné riziká. To sa dá dosiahnuť dôsledným dodržiavaním prísnych hygienických štandardov.

Pacienti a stomatologickí pracovníci sú počas vyšetrovaní a zákrokov vystavení patogénnym mikroorganizmom, ako sú napr.: cytomegalovírus (CMV), vírusy hepatitíd B a C (HBV, HCV), herpes simplex 1 a 2 vírusu, HIV, Mycobacterium tuberculosis, stafylokoky, streptokoky a ďalšie vírusy či baktérie, ktoré kolonizujú alebo infi kujú dutinu ústnu a dýchací systém.

Tieto mikroorganizmy sa môžu prenášať v zubných ambulanciách nasledovnými cestami:

  • priamym kontaktom s krvou, slinami a iným materiálom pacienta,
  • nepriamym kontaktom s kontaminozvanými prístrojmi,
  • kontaktom s kvapôčkami zo spojovky, z nosa, z ústnej sliznice, ktoré obsahujú mikroorganizmy infikovanej osoby prenášané na krátku vzdialenosť kýchaním, kašľaním alebo rozprávaním,
  • inhaláciou vzdušných patogénov, ktoré sa udržia vo vzduchu dlhý čas.

Infikovanie inou cestou sa môže uskutočniť za nasledujúcich podmienok:

  • ak má patogénny mikroorganizmus dostatočnú virulenciu a je v adekvátnom množstve, prameň infekcie, ktorý umožní patogénovi prežiť a pomnožiť sa (napr.: krv),
  • ak má infekcia vhodnú cestu šírenia, vhodné miesto vstupu, ktorým sa dostane do hostiteľa a vnímavého jedinca, ktorý nie je imúnny.

Reťazce prenosov infekcií je však možné prerušiť a znemožniť šírenie efektívnymi stratégiami, ktoré infekciu kontrolujú. Preto je dodržiavanie hygienických pravidiel alfou a omegou práce každého zdravotníckeho pracovníka. Najmä pri kontakte s krvou, všetkými telovými tekutinami, porušenou kožou a sliznicami je potrebné využívať štandardné postupy. Sliny sú totiž považované vždy za potenciálne infekčný materiál.

Okrem prenosu bežných infekčných ochorení je dôležité myslieť aj na iné potenciálne šírenie určitých chorôb (napr. tuberkulóza, chrípka, ovčie kiahne), ktoré sa prenášajú vzdušnou cestou a kontaktom. Nástroje, s ktorými pracuje zubný lekár, sú dennodenne v kontakte s krvou, slinami a sekrétmi respiračného traktu. Preto sú všetky nástroje považované za infekčné a musia sa dezinfikovať.

Základom je kvalitná, štandardizovaná a validovateľná metóda podľa smerníc EÚ. Tieto tri základné kritériá najlepšie spĺňajú umývacie a dezinfekčné automaty. Sú založené na termickej dezinfekcii, ktorá má fungicídny, baktericídny a virocídny účinok. Spolu s UV žiaričmi na dezinfekciu vzduchu [ad c), d)], jednorazovými pomôckami, ako sú napr.: rukavice, rúška [ad a), c)] tvoria umývacie a dezinfekčné automaty [ad b)] základnú výbavu každej stomatologickej ambulancie, ktorá signifikantne znižuje možnosť prenosu patogénnych mikroorganizmov na pacienta alebo stomatologického pracovníka.

Autor článku: MUDr. Adriána Liptáková PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: