Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami (NsP) spravujúca nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach dosiahla prvýkrát počas svojho fungovania zisk

Nezisková organizácia Nemocnice s poliklinikami (NsP) spravujúca nemocnice v Topoľčanoch a Leviciach dosiahla prvýkrát počas svojho fungovania zisk. Ako informovala riaditeľka neziskovej organizácie Marta Eckhardtová, obe zdravotnícke zariadenia dosiahli za prvé tri mesiace roku 2012 zisk 50.000 eur. Na kladnom hospodárskom výsledku sa levická nemocnica podieľala sumou 28.000 eur a topoľčianska 22.000 eur.

"Môžem povedať, že hospodársky výsledok je veľmi pozitívny. Výrazne sa na ňom podieľali nárasty tržieb od poisťovní," uviedla riaditeľka. Organizácia NsP vznikla v roku 2010, kedy ju na základe rozhodnutia krajských poslancov založil Nitriansky samosprávny kraj (NSK).

Aj napriek dosiahnutému zisku evidujú obe nemocnice záväzky v celkovej hodnote viac ako päť miliónov eur. Aj tie sa však v poslednom období darí znižovať. "V súčasnosti môžeme povedať, že ten dlh je nižší. Veľmi výrazne tomu pomohla pôžička, ktorú nám poskytol NSK na úhrady záväzkov za energie. Čiže dlhy našich nemocníc sa v priebehu apríla výrazne znížili, pričom pokles začal už aj v marci, kedy sme vyplatili časť faktúr," vysvetlila Eckhardtová.

Súčasný pozitívny hospodársky výsledok a znižovanie záväzkov nemocníc však môže byť iba dočasné. Podobne ako v iných nemocniciach aj v Topoľčanoch a Leviciach bude spôsobovať ťažkosti zvyšovanie platov lekárov a zdravotných sestier. "V súčasnosti môžem deklarovať iba toľko, že sme za mesiac apríl vyplatili sestrám výplaty v zmysle zákona. Momentálne máme k dispozícii finančné prostriedky na vykrytie asi jednej tretiny mzdových nárokov sestier vyplývajúcich zo zákona. Tieto finančné prostriedky boli zatiaľ získané od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá upravila platby za ukončené hospitalizácie aj osobitne hradené výkony k 1. aprílu," vysvetľuje Eckhardtová. Podľa jej slov však na vykrytie zvýšených platov zdravotníkov nebude v priebehu roka dosť peňazí, pričom stačiť nebude ani 50 miliónov eur z rezervy vlády. "Je to približne jedna štvrtina z potrebných prostriedkov. Takže sa neskôr budeme samozrejme zasa zadlžovať," skonštatovala.

Podľa Eckhardtovej v súčasnosti v levickej a topoľčianskej nemocnici nie je veľa priestoru na ďalšie šetrenie. Efektívne nie je prepúšťanie zdravotníckeho personálu, ani zlučovanie nemocničných oddelení. "Vzhľadom na zákonom stanovené minimálne personálne obsadenie si nemôžeme dovoliť prepúšťať lekárov alebo sestry a nehrozí ani zlučovanie oddelení, pretože by to prinieslo iba ďalší pokles tržieb," dodala.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: