Oslavy Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca

8. mája si Slovenský Červený kríž, spolu s ďalšími 187 národnými spoločnosťami Červeného kríža a Červeného polmesiaca vo svete, pripomenul Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Po prvýkrát sa tento deň slávil na celom svete 8. mája 1948 – na výročie narodenia Henryho Dunanta – zakladateľa Červeného kríža a prvého nositeľa Nobelovej ceny za mier.

Henry Dunant sa narodil 8. mája 1828 v Ženeve do bohatej švajčiarskej rodiny. Protiklady jeho rodičov ho značne poznačili. Otec, mestský radca, chcel vychovať zo syna diplomata a bankára. Viac ho však nadchla matka, ktorá pomáhala chudobným, šatila a kŕmila všetkých, ktorí sa zastavili pri jej dverách. Pri jednej zo svojich obchodných ciest, bol očitým svedkom krvavého kúpeľa na bojisku pri talianskom mestečku Solferíno, kde 24. júna 1859 zostalo bez akejkoľvek pomoci ležať celú noc 40 tisíc ranených a mŕtvych. Táto tragická udalosť zmenila jeho život. Z generálneho riaditeľa sa v priebehu jednej noci zmenil na dobrovoľného záchranára. Inicioval zriadenie ošetrovní, zbieral peniaze pre ranených. Zároveň navrhol založenie dobrovoľníckej organizácie na pomoc raneným, ktorá by bola neutrálna, a členovia ktorej by boli počas poskytovania pomoci raneným vojakom spoločne chránení špeciálnym znakom neutrality. Tým položil základy Červeného kríža.

Záverečným podujatím k Svetovému dňu Červeného kríža a Červeného polmesiaca na Slovensku sú oslavy spojené s oceňovaním, ktoré sa konajú 17. mája o 10.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Záštitu nad oslavami prevzal predseda vlády SR Róbert Fico, prítomní budú aj predstavitelia Národnej rady SR, členovia vlády a zástupcovia diplomatického zboru. Vyznamenaniami si chce Slovenský Červený kríž uctiť 39 ocenených: bezpríspevkových darcov krvi, dobrovoľné ošetrovateľky, dobrovoľníkov SČK, dlhoročných partnerov a spolupracovníkov, ale aj profesionálnych zamestnancov a tých, ktorí v tragickom okamihu nezaváhali a zachránili život iného človeka.

Medailu za Záchranu života v rámci 8. ročníka Činu humanity Slovenský Červený kríž udelí pánovi Petrovi Kvasnicovi zo Žiliny, ktorý nasadením vlastného života i zdravia zachránil topiace dievča z rieky Váh. Za duchaprítomnosť a odvahu patrí ocenenému hlboká úcta nás všetkých. Pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža a Červeného polmesiaca organizuje Slovenský Červený kríž aj celoslovenskú verejnú zbierku. Jej celý výťažok bude využitý na podporu aktivít v oblasti prvej pomoci, zdravotnej výchovy a sociálnej činnosti.

Autor článku: SČK

Dátum zverejnenia: