SLeK apeluje na čo najskoršiu novelizáciu zákona o liekoch

Slovenská lekárnická komora, ako jediný legitímny zástupca slovenských lekárnikov (komora momentálne združuje viac ako 4000 lekárnikov), bude pri komunikácii s ministerstvom zdravotníctva a zástupcami legislatívnej sféry v najbližšom období klásť dôraz najmä na čo najskoršiu novelizáciu zákona o liekoch. Legislatívna norma, ktorú na návrh exministra zdravotníctva Ivana Uhliarika schválila predchádzajúca vládna koalícia, zavádza podľa zástupcov slovenských lekárnikov mnohé neštandardné body, ktoré idú v prospech maximálne tak zástupcov finančných skupín, a nie lekárnikov či pacientov.

Zástupcovia Slovenskej lekárnickej komory svoje požiadavky smerom k novelizácii zákona o liekoch tlmočili dnes na prijatí u ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej. „Počas hodinového rozhovoru sme prebrali všetky z nášho pohľadu problematické časti zákona o liekoch. Ide najmä o vernostné systémy, siete lekární a zavedenie povinnej špecializácie pre zodpovedných farmaceutov,“ povedal po stretnutí prezident Slovenskej lekárnickej komory Tibor Czuľba.

Slovenská lekárnická komora okrem toho prezentovala ministerke zdravotníctva aj ďalšie predstavy smerovania slovenského lekárenstva a pripravenosť odborníkov komory spolupracovať na každej legislatívnej norme týkajúcej sa lekárenstva. „Nie je naším záujmom byť opozíciou, ale konštruktívnym partnerom pri tvorbe liekovej legislatívy,“ doplnil viceprezident SleK Ondrej Sukeľ.

Autor článku: PharmDr. Tibor Czuľba

Dátum zverejnenia: