Imunitný systém

Imunitný systém
Zdroj: bigstockphoto.com

Imunita, z latinského imunitis – slobodný, je v širšom význame schopnosť organizmu odolávať patogénnemu choroboplodnému vplyvu mikroorganizmov, cudzorodých látok, častíc, buniek a fyzikálnych vplyvov.

Dominantnú úlohu v imunite má imunitný systém, ale ten nie je zďaleka všetkým, čo máte k dispozícií na veľký boj voči negatívnym vplyvom zvonku aj zvnútra. Imunita je aj:

  • Pokožka,
  • Sliznice (v každej chvíli vám hrozí prienik miliónov baktérií a vírusov cez sliznicu tráviacich, dýchacích, močových a pohlavných orgánov),
  • HCl (kyselina chlorovodíková tvorená v žalúdku pôsobí dezinfekčne na potravu aj nápoje, ktoré ste poslali dolu hrdlom),
  • Lyzozým (váš silný bodyguard v slinách, ktorý je schopný rozpúšťať baktérie skôr, než sa stihnú vo vašich ústach porozhliadnuť okolo seba a preto je dobre, že si sliny šetríte pre seba a nerozhadzujete ich naokolo),
  • Komplement (“súprava” špeciálnych látok v krvi a mimobunkovom priestore, ktoré sú schopné reagovať voči baktériam a vírusom a uľahčiť prácu bielym krvinkám),
  • Imunoglobulín A (nešpecifická protilátka, ktorá má na starosti najmä ochranu slizníc),
  • NK bunky (natural killer bunky sú biele krvinky, ktoré sa správajú ako kamikadze – nasmerujú si to na vírus alebo nádorovú bunku, zapichnú sa do nej a vystreknú rôzne rozpúšťadlá a čističe, z čoho zasiahnutý nepriateľ nemá veľa radosti a jeho život sa počíta už len v sekundách a minútach),
  • Fagocytóza (to je zase schopnosť niektorých druhov bielych krviniek rozpoznať a vtiahnuť baktérie, vírusy, cudzie molekuly, rakovinové a odumierajúce bunky rovno do seba a tam ich stráviť).

Všetko toto funguje popri imunitnom systéme, aby sme odolali tej sústavnej invázií na úrovni mikrosveta. Teraz sa už budeme venovať imunitnému systému.

Vojenská prehliadka

Vidíte tie nedozerné rady dôveryhodných bojovníkov, pripravených kedykoľvek zasiahnuť vo vašom záujme? Tu, v prvých radoch, stoja veľkí, tuční vojaci (makrofágy). Ich najobľúbenejšou zábavou je jedenie. Ostatní sa im síce smejú, že sa už narodili s uviazaným podbradníkom a lyžičkou v ruke, ale čo dokážu! Hneď za nimi sú pripravení príslušníci B-divízie (biele krvinky typu B-lymfocytov). Ich hlavnou úlohou je tvorba takých nástrojov – protilátok, ktorými zneškodnia útočníkov a ich vybavenie. Pracujú promptne. Sú schopní tvoriť v pojazdných laboratóriách tisíce rôznych druhov protilátok, pričom každá čata vyrába len jeden druh.

Protilátky nepôsobia rovnako – niektoré zneškodnia nepriateľských útočníkov tým, že ich “zlepia” dohromady a znemožnia im ďalšiu činnosť. Iné predstavujú “lahodný dressing”, ktorý “ochutí” nepriateľských bojovníkov, a potom si na nich zgustnú tí veľkí z prvých radov. V rámci B-divízie existuje niekoľko oddielov rôznej špecializácie. Všetky budú vzorne spolupracovať. Tam ďalej vidieť aj T-divíziu (biele krvinky typu T-lymfocytov). Títo chlapíci sú tiež všeličoho schopní. Pomáhajú Bdivízii rozpoznať nepriateľa, po skončenom a vyhratom boji zahlásia koniec. Je tam aj špeciálne cvičené komando NK, ktoré dokáže priamo napádať a usmrcovať útočníkov agresora alebo likvidovať nádorové bunky, ktoré vo vás každý deň vznikajú. NK komando je vybavené aj na činnosť v noci – prehliada celý terén a likviduje tajných záškodníkov. Keď sa boj skončí, nastúpi ešte tanková rota, ktorá skontroluje celý terén. Všetko, čo sa udialo, ostane dobre zaznamenané v archívoch vašej armády – B aj T divízia má menšie oddiely svojich historikov – archivárov, ktorí majú nepriateľa vo fotografickej imunopamäti a kedykoľvek sa opäť priblíži s úmyslom zaútočiť, celá armáda reaguje ešte rýchlejšie a efektívnejšie ako po prvýkrát.

Na každý jeden post v armáde existuje neustále pripravená náhrada. Bojovník, ktorý podľahol v boji za vás je z tejto rezervy hneď nahradený. Zdá sa vám to veľmi krvavé? Veľký spor medzi dobrom a zlom sa odohráva v makrosvete vesmíru aj v mikrosvete buniek. Ale nebuďte až takí vystrašení. Celá tá spravodlivo brániaca sa armáda je vlastne mnoho miliónov vašich bielych krviniek, tvoriacich časť imunitného systému. Miestom boja je krv, sliznica alebo iné tkanivá vášho tela.

Informácie o vašej armáde

Imunitný systém je po nervovom systéme druhým naj zložitejším informačným a regulačným systémom v tele. Je vysoko interaktívny sám v sebe, ako aj so všetkými ostatnými systémami organizmu, napriek tomu, že nemá orgán centrálnej kontroly. Na obranných funkciách tejto armády bez veliteľského štábu sa zúčastňujú mnohé metabolické procesy a funkcie.

Spôsob stravovania a stav výživy môže ovplyvniť obranyschopnosť všade tam, kde sa rôzne výživové prvky podieľajú na niektorej z týchto funkcií. Ak obranný systém nepracuje adekvátne, príčin môže byť, samozrejme, ako takmer vždy v medicíne, veľa. Jednou z naj častejších je – nesprávnou stravou a spôsobom života – dlhodobo vyčerpávaný imunitný systém. Telo má miliardy obranných buniek, ktoré sú strategicky rozostavené po celom organizme – v dýchacom, tráviacom, pohybovom, cievnom a nervovom systéme. “Jedáci” z prvých radov – makrofágy – nájdu, pohltia a rozložia cudzorodé materiály, častice, látky a mikroorganizmy.

Najviac obranných buniek tvoria lymfocyty. Ako je známe, práve oni pri AIDS zlyhávajú. Lymfocyty sú tí “vojaci B a T divízie”, ktorí sa môžu premiestňovať po celom organizme, vyhľadávať cudzorodé látky, bunky a choroboplodné zárodky a zneškodňovať ich. Pre svoju činnosť si kladú určité podmienky: musia byť dobre živené, vyvinuté a vycvičené. Ich výkon pri neustálom nasadení klesá. Vyčerpávané sú najmä stálym prívodom takých látok a častíc do organizmu, ktoré musia prenasledovať a likvidovať. Tieto látky sú bohato obsiahnuté v mäse, mliečnych výrobkoch, vajciach, nevhodne pestovanej zelenine a obilninách, zle uskladnenej potrave, vo farbených a aromatizovaných potravinách a podobne. Dnes telo ob sahuje okolo 200 cudzorodých syntetických látok, ktoré musí vylučovať, pretože ich hromadenie by znamenalo postupnú otravu.

Medzi nimi sú také silné jedy ako DDT, dieldrín, dioxín, polycyklické bifenyly. Tieto látky, už v takmer nezmerateľne nízkej koncentrácií 1:1 miliarde, môžu vyvolať poškodenie plodu a rakovinu laboratórnych zvierat. Potraviny živočíšneho pôvodu obsahujú tiež baktérie, vírusy a parazity: salmonely, Tbc baktérie, leukemické vírusy, vírusy hovädzieho AIDS, listérie, trichinely... To sú všetko nepriatelia, ktorých vaše telo svojou udatnou armádou imunitného systému musí zdolať. Prehráva, keď má nedostatok svojich obranných buniek, sú tieto obranné bunky nadmieru vyčerpané a ich správanie nie je fyziologické alebo, je agresorov nezvládnuteľná presila.

Nádchu prežijete...

Imunitný systém vás chráni aj pred oveľa vážnejšími ochoreniami ako nádcha. Existuje rakovina, vážne infekčné choroby a dnes už existuje aj AIDS. Súčasné odhady, napríklad, predpokladajú, že asi 25-75 percent ľudí, ktorí sú vystavení pôsobeniu vírusu HIV, ochorie na túto smrteľnú chorobu imunitného systému. Nebezpečie smrteľnej choroby AIDS, ktorá pravdepodobne bude najväčšou epidémiou v histórii ľudstva, ešte viac zvýrazňuje význam správne fungujúceho imunitného systému. Vieme, že hromadenie toxických látok v organizme oslabuje obranný systém. Vieme tiež, že ľudia, ktorí majú oslabenú odolnosť, častejšie podliehajú chorobe AIDS. Preto mnoho vedcov chápe šírenie tejto epidémie ako dôsledok znečistenia životného prostredia, potravinového reťazca a ľudského tela. Imunitný systém vás chráni nielen pred nádchou, ale aj pred rakovinou. Každý deň vo vašom tele vzniká okolo tisíc rakovinových buniek, ktoré treba rozpoznať, zachytiť a zničiť skôr, než sa stihnú niekam schovať a spustiť nekontrolovaný proces bujnenia a utrpenia. To dokáže len imunitný systém, o ktorý je dobre postarané. Je to aj ten váš? Všetky bunky a tkanivá imunitného systému vyžadujú komplexnú starostlivosť: dostatok potrebných živín, fyzickú aktivitu, odpočinok, čisté srdce a veľa smiechu, ochranu pred toxickými látkami a drogami, dosť vody aj slnko.

Autor článku: MUDr. Igor Bukovský, PhD., časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: