Hemoroidy

Hemoroidy
Zdroj: bigstockphoto.com

Hemoroidy, ľudovo zvané zlatá žila, sú rozšírené žilové splete v bezprostredom vonkajšom alebo vnútornom okolí análneho otvoru.

Vyskytujú sa údajne až u 70 percent dospelej populácie. Niektorým pacientom hemoroidy, najmä ak sú malé, vôbec nespôsobujú problémy alebo trvajú krátko a sú ľahko zvládnuteľné. Iným sa naopak hemoroidy často zapaľujú alebo krvácajú. Skutočnosť, či uvedené problémy máva pacient viac alebo menej často, závisí od mnohých faktorov: veľkosť, lokalizácia hemoroidov, pridružené choroby a pod.

Klasifikácia

Z hľadiska lokalizácie sa hemoroidy delia na vnútorné, vonkajšie a prechodné. Iný typ klasifikácie je podľa veľkosti:

I. stupeň – zahŕňa spravidla malé hemoroidy, ktoré len mierne vyčnievajú nad okolitú sliznicu a spravidla nerobia pacientovi ťažkosti, občas slabo krvácajú. Krvácanie sa objavuje väčšinou po tvrdej stolici a často sa zastaví samo alebo po niekoľkodňovej protihemoroidovej životospráve a lokálnej liečbe špeciálnymi čípkami alebo masťami.

II. stupeň – tvoria o niečo väčšie hemoroidy, ktoré sa nevracajú späť do steny análneho kanála, ak pacient preruší tlačenie na stolicu. Tieto hemoroidy spôsobujú pacientovi častejšie bolesti, svrbenie alebo krvácanie.

III. stupeň – tvoria hemoroidy trvalo vyčnievajúce do análneho otvoru, aj keď pacient na stolicu netlačí. Tieto však po prerušení brušného lisu (tlačenia na stolicu) možno prstom vpraviť späť do análneho otvoru. Tu je ešte väčšia pravdepodobnosť zápalu a krvácania ako pri vyššie uvedených stupňoch.

IV. stupeň – dosahujú hemoroidy značných rozmerov, ktoré trvalo vyčnievajú cez análny otvor a ani po prerušení tlačenia na stolicu ich nemožno dostať späť do análneho otvoru. Pri týchto hemoroidoch často vyčnieva aj časť sliznice konečníka, čím sa v okolí konečníka  vytvorí mechanicky veľmi zraniteľné miesto, z ktorého pacient obyčajne veľmi často krváca, hemoroidy a vyčnievajúca sliznica konečníka svrbia, zapaľujú sa a pri akútnom zhoršení môžu byť zdrojom neznesiteľných bolestí.

Komplikácie

Sú pomerne časté najmä v III. a IV. štádiu. Najčastejšie ide o trhliny slizničného krytu, kedy sa dostavuje bežnými liečebnými metódami ťažko zastaviteľné krvácanie, niekedy sprevádzané až neznesiteľnou bolesťou v konečníku. Pacient v tomto stave je prakticky vyradený z pracovného procesu a aj bežný život má veľmi komplikovaný až pokiaľ sa príčina tohto stavu neodstráni. Často si nemôže ani sadnúť, cíti trhavé bolesti v konečníku, ktoré sa stupňujú pri stolici a niekedy aj pri plnom močovom mechúri.

Môže mať aj zvýšenú teplotu a celkové prejavy choroby (únava, slabosť). Ďalšou nemenej častou komplikáciou je vytvorenie krvnej zrazeniny v hemoroide, ktorá upchá prietok krvi cez hemoroid. Ten sa výrazne zväčší, zapáli a môže dokonca prasknúť, čo opäť vyvolá krvácanie z konečníka značného rozsahu. Vtedy je spravidla potrebný neodkladný chirurgický zákrok. Rakovina priamo z hemoroidov nehrozí, ale dlhodobé mechanické dráždenie konečníka pacienta, trpiaceho na hemoroidy môže vyvolať chronické zápalové zmeny v uvedenej oblasti, z ktorých sa neskôr rakovina môže vyvinúť. Hormonálna antikoncepcia nemá negatívny vplyv na hemoroidy ani na možné komplikácie, vyplývajúce z hemoroidov. Na tomto mieste je však žiaduce povedať, že ak mladá žena, ktorá ešte nerodila, má hemoroidy, je pravdepodobné, že ak sa riadne neliečia, v tehotenstve, najmä v jej pokročilom štádiu, môže dôjsť k vyššie uvedeným komplikáciám častejšie.

Liečba

Je závislá od štádia a príznakov ochorenia. Spočíva v režimových opatreniach, lokálnom, ale aj v celkovom podávaní liekov, lokálnom ošetrení chirurgickými alebo nechirurgickými postupmi.

Režimové opatrenia

Diéta má byť ľahko stráviteľná s vylúčením korenených jedál, alkoholu, čiernej kávy, silného čaju najmä v akútnom štádiu. Je potrebné dbať na dostatočný príjem tekutín a vlákniny. Dôležitú pozornosť treba venovať konzistencii – tvrdosti, resp. skôr mäkkosti stolice. Najmä v akútnom štádiu dbať na to, aby bola skôr mäkšia. Je treba vymedziť si dostatok času na akt vyprázdňovania stolice a nenechať sa rušiť a rozptyľovať. Teda na záchode nepoužívať žiadne rádio, cigarety, noviny a podobné zábavky. „Berte si príklad zo psa“, radí pacientom letáčik istej renomovanej nemeckej farmaceutickej firmy. Niečo pravdy na tom bude. V životospráve treba pamätať na dostatočný príjem tekutín, vylúčiť zo stravy  dráždivé, najmä korenené jedlá, silný čaj, čiernu kávu, cigarety, alkohol.

Netreba zabúdať na pravidelný pohyb, vhodná je rekreačná chôdza, turistika, nevhodné aktivity najmä v štádiu zhoršenia sú cyklistika, resp. jazda na sedadlových vozidlách (motocykel). Medikamentózna liečba môže byť lokálna, pri ktorej sa hemoroidy ošetrujú priamo aplikáciou mastí alebo čapíkov, prípadne sa do nich vstrekujú látky (napr. etoxysklerol), ktoré ich postupne upchávajú a tak zabraňujú opakovaniu sa krvácania. Celková liečba sa zameriava na zlepšenie prietoku krvi cez hemoroid tabletami, ktoré majú aj protizápalové účinky a podporujú proces hojenia. V liečbe možno použiť aj podporné prírodné látky, napr. dubová kôra a iné v lekárni voľne dostupné prípravky.

Aplikácia liečby

Pri protihemoroidovej liečbe aplikujeme masť a čapíky zásadne po hygiene konečníka, najlepšie po niekoľkominútovom kúpeli. Voda kúpeľa by nemala byť ani veľmi studená, ani horúca. Po kúpeli treba konečník dobre osušiť (najlepšie jednorazovou utierkou, prípadne na osušenie možno použiť aj studený vzduch z fénu, najmä ak sú hemoroidy citlivé a prečnievajú cez konečník). Masťou si jemne vymasírujeme okolie konečníka, prípadne si ju vytlačíme na gumený prst alebo rukavicu a vmasírujeme aj do konečníka asi do hĺbky 1-2 cm krúživými pohyb mi po celom obvode konečníka. Čapíky zavádzame jemne a pomaly. Najlepšie je čapík nezavádzať príliš hlboko do konečníka a po zavedení ho pridržať tak, aby sa rozpustil v konečníkovom otvore prípadne pár centimetrov za ním, tam totiž majú na hemoroidy najväčší efekt. Po aplikácií čapíka by mal pacient do jeho rozpustenia ležať na bruchu alebo na boku. Dobrý efekt majú aj sedacie kúpele vo vlažnom odvare z dubovej kôry.

Niekedy priaznivo pôsobí na vonkajšie, prípadne vnútorné hemoroidy, ktoré sú vystúpené cez konečník aj niekoľkominútové sprchovanie konečníka nie príliš silným prúdom vody najprv vlažnej, neskôr až studenej prípadne ľadovej. Aplikáciu mastí, čapíkov, kúpeľov, prípadne sprchovanie môžeme aplikovať niekoľkokrát, minimálne však aspoň dvakrát denne, teda ráno a večer.

Chirurgické a nechirurgické postupy

Medzi chirurgické postupy patrí okrem klasickej operácie hemoroidov aj tzv. mikrochirurgická operácia, ktorá sa vykonáva len na niektorých pracoviskách na Slovensku. Jej prednosťou v porovnaní s klasickou chirurgickou hemoroidektomiou (odstránením hemoroidov chirurgicky, teda podviazaním a vyrezaním) je šetrnejší spôsob zákroku a väčší komfort pacienta po zákroku. K novším spôsobom liečby hemoroidov patrí aj laserová liečba.

Vykonáva sa len na špecializovaných pracoviskách vybavených príslušnou technikou a školeným personálom. Iné možnosti liečby hemoroidov sú napr. kryoterapia (liečba chladom, kedy sa pomocou špeciálneho prístroja aplikuje na hemoroid tekutý dusík), podväzovanie hemoroidov (nasadzovanie gumenných prstencov na hemoroidy, následkom zastavenia prietoku krvi hemoroidom, tento odumrie a po čase sa v jeho mieste vytvorí tvrdý uzlík), po ktorom sa podľa potreby ešte aplikuje infračervené ožarovanie. Žiadna z vyššie uvedených metód však nezaručuje celoživotné odstránenie hemoroidov, ktoré sa po čase (mesiace až roky) môžu vytvoriť znova, väčšinou však na inom mieste ako boli pôvodne ošetrené uzly.

Hemoroidy a tehotenstvo

Žena, ktorá trpí na túto chorobu, môže predpokladať, že sa v tehotnosti alebo po pôrode veľmi pravdepodobne jej stav môže zhoršiť. Preto je vhodné ak žena o tejto svojej diagnóze vie a lieči ju už pred počatím. Ak sa príznaky hemoroidálneho ochorenia objavili u ženy až v tehotnosti, liečba je závislá od štádia tehotnosti a tiež od štádia hemoroidálnej choroby.

Prvé, prípadne druhé štádium hemoroidov nepredstavuje závažnejší liečebný problém v hociktorom štádiu tehotnosti. Krátkodobá lokálna liečba čapíkmi a masťami do 7 dní, prípadne kúpele v dubovej kôre, nemajú na priebeh tehotenstva prakticky žiadne vedľajšie nepriaznivé účinky. Najmä tretie a štvrté štádium hemoroidálnej choroby by sa u ženy malo riešiť ešte pred počatím. Ak sa počas tehotnosti objavia problémy s hemoroidmi, liečba môže byť buď lokálna, ako je uvedená vyššie (kúpele v dubovej kôre a kalcovú masť možno aplikovať aj dlhodobo) alebo celková (preparátmi s obsahom prírodných látok – flavonoidov v mikronizovanej forme).

V prípade, že dôjde k zaškrteniu alebo trombotizácii hemoroidálneho uzla, čo je stav veľmi bolestivý, treba ho riešiť chirurgicky bez ohľadu na štádium tehotnosti. Po pôrode, resp. šestonedelí by mala lokálna a celková liečba podľa potreby pokračovať. Ak sa pacientka po šestonedelí cíti natoľko fyzicky zdatná, treba si naplánovať ošetrenie hemoroidov, ktoré bude mať trvalejší efekt. Pri ňom sa môžu použiť všetky známe spôsoby liečby hemoroidov od elektrokoagulácie, cez sukčnú ligáciu až po laserovú resp. inú chirurgickú terapiu.

Autor článku: MUDr. Jozef Klucho, časopis Bedeker zdravia

Dátum zverejnenia: