Klinické skúšky nových liekov na Slovensku sú ohrozené

Farmafirmy presúvajú klinické skúšky nových liekov mimo Slovenska, čo môže ohroziť ťažko chorých pacientov. Spôsobila to novela zákona o liekoch schválená koncom minulého roka, podľa ktorej zadávateľ klinickej skúšky musí platiť nielen náklady spojené so samotnou štúdiou, ako je to v ostatných európskych krajinách, ale tiež náklady spojené s liečbou pacienta počas klinickej skúšky. Na dnešnej tlačovej besede to uviedol Valdimír Halász z občianskeho združenia (OZ) Slovenský pacient.

„Klinické skúšky sú pre ťažko chorých pacientov často poslednou nádejou. Nové lieky neraz predlžujú alebo zlepšujú kvalitu života týchto ľudí nehovoriac o tom, že poznáme aj prípady, kedy boli životy chorých takto zachránené,“ uviedol na dnešnej tlačovej besede Halász. O zastavení klinických skúšok má OZ informácie priamo od pacientov. Prípadný koniec klinických štúdií by mohol najviac ohroziť pacientov trpiacich kardiologickými, reumatologickými, onkologickými a pneumologickými ochoreniami.

„Nikde v rozvinutom svete to nie je tak, aby zadávateľ štúdie platil všetko, čo pacient potrebuje. Zadávateľ všade platí náklady z titulu tej štúdie. Ostatné, na čo má pacient nárok z titulu svojej diagnózy, hradia všade zdravotné poisťovne,“ podčiarkol farmakológ Jozef Glasa.  V zákone nie je jasne vymedzené, či zadávateľ klinickej štúdie má hradiť celú liečbu pacienta alebo len jej časť, a tak podľa Glasu vytvára súčasný stav pre zadávateľov skúšok právnu neistotu.

Ohrozenie klinických skúšaní na Slovensku pripustil podľa Halásza aj Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ústav údajne konštatoval, že pokiaľ  ministerstvo jasne nevymedzí, čo má hradiť zadávateľ, hrozba ukončenia klinických štúdií na Slovensku je reálna.

"Klinické skúšanie liekov je naozaj problém, o ktorom ministerstvo zdravotníctva vie, určite sa bude riešiť. V lete sa bude nanovo otvárať zákon o lieku a novelou sa budú upravovať záležitosti, ktoré sú pre pacientov problematické,“ reagovala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Čižmáriková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: