Maďarsko disponuje piatou najbohatšou zásobárňou termálnej vody na svete

Maďarsko disponuje piatou najbohatšou zásobárňou termálnej vody na svete. V súčasnosti funguje v Maďarsku 147 liečivých prameňov, 39 liečebných kúpeľov, 13 liečebných miest, 47 liečebných hotelov, 40 wellness hotelov a päť liečebných jaskýň.

Výhodou Karpatskej kotliny je, že zemská kôra je oproti svetovému priemeru užšia takmer o desať kilometrov, preto horúca magma je bližšie k povrchu a preto je možné termálne pramene dosiahnuť v menšej hĺbke ako inde na kontinente.

Ďalšou výhodou je, že pod Maďarskom sú bohaté zásobárne vody. V súčasnosti sa na povrch dostane denne v Maďarsku vyše 300 miliónov litrov termálnej vody. Termálne pramene sa nachádzajú takmer vo všetkých regiónoch krajiny.

História kúpeľníctva siaha až do doby Rímskej ríše. Rimania obsadili Panóniu v dobe cisára Augusta začiatkom nášho letopočtu. Hlavným mestom provincie bolo Aquincum, ktoré leží na mieste terajšieho Starého Budína (Óbuda). Na území Budapešti objavili archeológovia doposiaľ pozostatky 21 vojenských a civilných verejných a súkromných starovekých kúpeľov. Podobné pozostatky našli napríklad aj na Zadunajsku – v Balfe, či v Tate.

Po ukončení obdobia sťahovania národov sa staromaďarské kmene usadzovali v blízkosti termálnych prameňov. Napriek tomu, že ich kultúra bola charakterizovaná východnými črtami, neboli priaznivcami kúpania sa. Poznali síce priaznivé účinky niektorých prameňov, využívali ich ale iba na ošetrovanie koní.

Výrazný vplyv na maďarské kúpeľníctvo zanechali Turci, ktorí obsadili toto územie v 16. storočí a pobudli na ňom 150 rokov. Viaceré turecké kúpele zostali zachované a dodnes fungujú dve v Budapešti a jedny v Jágri.

Budapešť je jediným hlavným mestom na svete, ktoré má liečebné kúpele. Má vyše stovku činných termálnych prameňov, z ktorých denne vyviera 70 miliónov litrov vody. Ich teplota sa pohybuje od 21 do 78 stupňov Celzia. Széchényiho kúpele, ktoré boli prvými peštianskymi kúpeľmi, postavili začiatkom 20. storočia a sú najväčším kúpeľným komplexom v Európe.

Na západe krajiny v Hévízi sa nachádza druhé najväčšie jazero na svete s termálnou vodou vhodnou na kúpanie. V juhomaďarskej Gyule sú Hradné kúpele v parku v susedstve jediného starovekého tehlového hradu na území Maďarska. Unikátne jaskynné kúpele sú na severovýchode Maďarska v Miškovci Tapolce.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: