Lekárnici sa zhodli na novelizácii zákona o liekoch

V Nitre sa tento týždeň skončilo posledné zo série odborných regionálnych stretnutí lekárnikov, ktoré organizovala Slovenská lekárnická komora a Regionálna lekárnická komora Trenčín v spolupráci s Alianciou lekárnikov a spoločnosťou UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť. Hlavnou témou všetkých regionálnych stretnutí bola Súčasná legislatíva v zdravotníctve – dôsledky a riešenia.

V priebehu mája sa slovenskí lekárnici postupne stretli na Donovaloch, v Žiline, Košiciach, Bratislave a Nitre. Lekárnici sa zhodli v názore, že na Slovensku sa filozofia lekárenstva odkláňa od svetového trendu. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach stavia lekárenstvo do roly logistického nástroja bez odborných kompetencií. V diskusii pomenovali hlavné nedostatky súčasnej legislatívy. „Problémové sú najmä tieto časti zákona: zvýšenie kritérií na odbornú spôsobilosť, vyjadrenie SLeK k etickej spôsobilosti žiadateľa ako podmienky na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, legislatívne upraviť vlastníctvo liekov, zavedenie povinného členstva v stavovských organizáciách v zdravotníctve, zavedenie demografických a geografických kritérií ako jednu z podmienok na vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, zákaz bonifikácie výdaja liekov na predpis či legislatívny zákaz sietí lekární,“ uviedol prezident Slovenskej lekárnickej komory Tibor Czuľba. „Jediným východiskom v záujme pacienta, lekára či lekárnika je jednoznačne čo najrýchlejšia novelizácia už spomínaného zákona i zákona č.578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,“ doplnil T. Czuľba.

Celá lekárnická obec očakáva od súčasnej vlády, aby sa naplnili slová predsedu vlády Roberta Fica prednesené na 7. Lekárnickom kongrese v Trenčíne (11. nov. 2006), kde sa jednoznačne vyjadril: „Zdravie nie je pre nás tovar. Odmietame prílišnú liberalizáciu tohto sektora, odmietame, aby sa tento sektor stal predmetom klasického obchodu z pohľadu finančných skupín a monopolov, ako to vidíme v niektorých iných štátoch a myslíme si, že predovšetkým v kontrolnej oblasti tohto segmentu by mal štát naďalej zohrávať veľmi významnú úlohu.“
 

Autor článku: SLeK

Dátum zverejnenia: