V Bratislave ocenili sestry a pôrodné asistentky

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek oceňovala sestry a pôrodné asistentky. 25. 5. 2012 sa uskutočnil už 5. ročník odovzdávania ocenení Biele srdce. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou manželky prezidenta SR Silvie Gašparovičovej a ministerky zdravotníctva SR Zuzany Zvolenskej. Ocenenie Biele srdce za významný prínos na poli ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie si tento rok odnieslo 30 sestier a pôrodných asistentiek.

Vo svojom príhovore prvá dáma SR ocenila, že si sestry svoje skúsenosti z praxe nenechávajú len pre seba a odovzdávajú ich ďalej. "Byť sestrou nie je len povolanie, ale aj poslanie. Svoj život ste zasvätili náročnej práci. Medzi ocenenými sú aj sestry, ktoré svoje skúsenosti z praxe odovzdávajú ďalej – nielen svojim osobným prístupom k mladším sestrám, ale aj publikovaním svojich poznatkov v učebniciach a niektoré z Vás dokonca stáli pri zrode nových fakúlt," uviedla Gašparovičová.

Za posledné roky museli podľa prvej dámy prejsť zástupcovia sestier ťažkými rokovaniami. "Keď sa zdalo, že tvrdými rokovaniami ste dosiahli svoje, prišla tvrdá realita. To čo ste si vyrokovali a čo Vám zaslúžene patrí narazilo na nedostatok finančných prostriedkov. Každý vie, že okrem morálneho ocenenia v spoločnosti si zaslúžite aj to, aby ste boli dostatočne finančne ohodnotené. Verím, že Vaše snahy neboli márne a preto Vám želám, aby ďalšie rokovania boli úspešné," uviedla prvá dáma SR.    V kategórii "Sestra a pôrodná asistentka – manažérka" si z rúk manželky prezidenta SR 14 sestier prevzalo ocenenie Biele srdce. Manželka prezidenta SR odovzdala aj mimoriadne ocenenie za celoživotné dielo – prínos v ošetrovateľstve. In memoriam bolo ocenenie udelené dlhoročnej, nadanej sestre, Alžbete Hanzlíkovej, ktorá pôsobila v Martine. Ocenenie prezval manžel Vladimír Hanzlík. Za dlhoročnú podporu sestier a pôrodných asistentiek bolo v roku 2010 Gašparovičovej udelené čestné členstvo v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek. Pri príležitosti 20. výročia od vzniku Slovenskej komory stredných zdravotníckych pracovníkov a 10. výročia od vzniku Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek udelili 25. mája 2012 Pamätnú plaketu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. prvej dáme SR Silvii Gašparovičovej. V tento výnimočný deň Komora sestier a pôrodných asistentiek na podujatí vyslala do svojich radov a k verejnosti výnimočné posolstvo. Je ním hymna, ktorá  je vyjadrením úcty k hodnotám ich krásneho povolania nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti. Autorom textu je Ľubomír Feldek a Rudolf Geri.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: