Epidémiu salmonelóz zaznamenali u 22 osôb, ochoreli z ovčieho syra

Epidémiu salmonelóz u obyvateľov obce Sady nad Torysou hlásil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach.

V čase od 26. do 28. augusta ochorelo 22 osôb, ktoré konzumovali ovčí syr vyrobený 25. augusta v Olšanke, spol. s.r.o. Košické Olšany. Ochorenie sa u nich prejavilo zvracaním, hnačkami a teplotami do 39,5 stupňov Celzia. Štyroch chorých museli hospitalizovať.

Etiologický agens S. enteritidis kultivácia potvrdila od ôsmich chorých a z dvoch vzoriek ovčieho syra odobratých v dvoch rodinách chorých. Informácie TASR poskytol riaditeľ ÚVZ SR Ivan Rovný.

V čase epidemiologického vyšetrenia vo výrobni, keď nariadili odbery biologického materiálu od chorých a personálu, Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice okolie urobila tiež kontrolu. Veterinári vo výrobni odobrali dve vzorky inkriminovaného syra a 10 sterov z prostredia. Výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii. Podľa výsledkov uvedených vyšetrení bude voči výrobcovi zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy zahájené správne konanie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: