V SR sa zaznamenalo zníženie užívania heroínu, najrozšírenejší je pervitín

Z prieskumu, ktorý sa na Slovensku uskutočnil v roku 2010, vyplynulo, že oproti roku 2006 došlo k zníženiu užívania heroínu. Túto drogu používajú najmä starší ľudia. Medzi pacientmi, ktorí sa prídu liečiť z drogovej závislosti, je najrozšírenejšie užívanie pervitínu, uviedla dnes na stretnutí s novinármi Michala Tejová z Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) v Bratislave.

Prieskum užívania nových látok v prostredí rekreačných zariadení ukázal, že asi 75 percent ľudí o nich počulo. Zo 100 opýtaných 14 percent priznalo, že užívali takéto látky. Medzi odsúdenými za drogové trestné činy je najviac tých, ktorí užívali marihuanu. V súvislosti s pervitínom bolo najviac odsúdených za výrobu a obchodovanie s touto drogou.

O výskume vplyvu užívania drog a alkoholu na sexuálne aktivity pacientov informovala Zuzana Alexanderčíková. Ako informovala, z asi 522 ľudí zaradených do tohto výskumu u 89 pacientov, čo predstavuje 18 percent, zistili výskyt sexuálnej poruchy, najmä nízku sexuálnu túžbu. Najviac porúch pritom zaznamenali u tých, čo užívali heroín, pervitín a alkohol. Najmenší výskyt porúch bol u ľudí, ktorí užívali marihuanu, a u gamblerov.

Pokiaľ ide o úmrtia u užívateľov drog v SR, ukázalo sa, že na 1000 obyvateľov za rok zomrelo 7,3 percenta. V Európe je úmrtnosť v dôsledku užívania drog vyššia ako na Slovensku. Podľa riaditeľa CPLDZ Ľubomíra Okruhlicu, ktorý je aj hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor medicíny drogových závislostí, tieto výsledky spočívajú v tom, že v SR sú dobré podmienky na liečbu drogových závislostí, liečba je prístupná každému. Liečba závislostí skvalitňuje a predlžuje život. Pozitívom na Slovensku je aj to, že je tu minimálny výskyt HIV. U mladých ľudí do 30 rokov prevláda užívanie pervitínu.

Najvyšší výskyt drog v SR je v Bratislave a v Trnave, najmenej ľudí užíva drogy v Prešovskom kraji. Súvisí to zrejme aj s finančnou situáciou ľudí, v spomínanom Prešovskom kraji sa viac užívajú prchavé látky a alkohol. Liečiť sa z drogovej závislosti prichádzajú hlavne ľudia vo veku okolo 42 rokov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: